Skleróza multiplex: Ako ju diagnostikovať a liečiť (komplexný sprievodca)

 

Skleróza multiplex je chronické zápalové autoimúnne ochorenie centrálnej nervovej sústavy, ktoré spočiatku sprevádza najmä zápalový proces v mozgu, potom prevažujú neurodegeneratívne zmeny. V tomto texte sa oboznámite s faktormi vyvolávajúcimi toto ochorenie, jeho symptómami a dostupnými terapiami.

Zistíte, akým spôsobom diagnostické postupy a rehabilitačné metódy prispievajú k zlepšeniu zvládania symptómov a spomaľujú rozvoj choroby. Odhalíte kľúčové aspekty priebehu sklerózy multiplex a naučíte sa, ako čeliť výzvam, ktoré toto ochorenie so sebou prináša.

V tomto článku sa dočítate:

 

1. Čo je skleróza multiplex

Roztrúsená skleróza multiplex, známa aj pod skratkou SM alebo latinským názvom sclerosis multiplex, je autoimunitné, zápalovo-degeneratívne ochorenie postihujúce centrálny nervový systém (CNS).

Imunitný systém nesprávne zaútočí na myelín, ktorý je ochranný obal nervových vlákien, čo vedie k zápalu a tvorbe jaziev na tkanive a tým komplikuje schopnosť mozgu komunikovať so zvyškom tela.

Skleróza multiplex je liečiteľná, no zatiaľ však nevyliečiteľná choroba.

Predstavuje dlhodobé autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému. V počiatočných fázach prevláda zápalový proces v mozgu, ktorý postupne ustupuje v prospech neurodegeneratívnych zmien.

Dôležité je čo najskoršie odhalenie sklerózy multiplex, aby sa s liečbou mohlo začať v čase, kedy je najefektívnejšia. Hlavným cieľom terapie je zamedziť zápalovým procesom, kým nedôjde k výraznému poklesu nervového tkaniva v dôsledku degenerácie.

Včasná liečba môže zabrániť degeneratívnym zmenám v mozgu, čím sa predchádza vážnym následkom, ako sú pohybové poruchy, kognitívne dysfunkcie (napríklad problémy s pamäťou, koncentráciou, schopnosťou vybavenia informácií a učením sa nových vecí) a ďalšie invalidizujúce zmeny.

Mýtus, že skleróza multiplex rýchlo vedie k imobilite a v konečnom dôsledku k smrti, je už dávno vyvrátený.

depresia bioliek

2. Príčiny sklerózy multiplex

Príčiny sklerózy multiplex sú zahalené tajomstvom, pričom presný zdroj tejto choroby zostáva neznámy.

Toto autoimunitné ochorenie je charakterizované tým, že imunitný systém útočí na vlastné tkanivo tela, konkrétne ničí myelín, mastnú látku obaľujúcu a chrániacu nervové vlákna v mozgu a chrbtici.

Myelín, podobne ako izolácia elektrických káblov, je kritický pre správnu komunikáciu nervových signálov. Poškodenie myelínu vedie k pomalému alebo prerušenému prenosu signálov.

3. Rizikové faktory pre vznik sklerózy multiplex

 • Vek: Najčastejšie sa skleróza multiplex diagnostikuje medzi 20. a 40. rokom života, ale môže ovplyvniť aj mladšie alebo staršie osoby.

 • Pohlavie: Ženy majú dvoj- až trojnásobne vyššie riziko vzniku tohto ochorenia než muži.

 • Rodinná anamnéza: Prítomnosť sklerózy multiplex v rodine zvyšuje riziko jej rozvoja.

 • Infekcie: Niektoré vírusy, ako je vírus Epstein-Barr, môžu zvyšovať riziko sklerózy multiplex.

 • Etnický pôvod: Bieli ľudia, najmä tí so severoeurópskym pôvodom, sú vystavení vyššiemu riziku, zatiaľ čo osoby ázijského, afrického alebo indiánskeho pôvodu majú nižšie riziko.

 • Klíma: Vyšší výskyt sklerózy multiplex sa zaznamenáva v krajinách s miernym podnebím.

 • Vitamín D: Nízka úroveň vitamínu D a obmedzená expozícia slnečnému žiareniu sú spojené s vyšším rizikom vzniku tejto choroby.

 • Autoimunitné choroby: Osoby s inými autoimunitnými poruchami, ako sú problémy so štítnou žľazou, perniciózna anémia, psoriáza, cukrovka typu 1 alebo zápalové ochorenia čriev, majú mierne zvýšené riziko.

 • Fajčenie: Fajčenie môže tiež prispieť k zvýšenému riziku rozvoja sklerózy multiplex.

Bipolarna porucha

4. Prvé príznaky sklerózy multiplex

Prvý atak (neurologická príhoda) sa u pacienta sa nemusí u pacienta nikdy viac zopakovať, ale môže byť návratná a stať sa tak prejavom komplexného ochorenia ako je skleróza multiplex.

Prvé príznaky sklerózy multiplex zahŕňajú:

 • Poruchy citlivosti

 • Zrakové problémy

 • Brnenie a necitlivosť

 • Bolesti a kŕče

 • Slabosť alebo únava

 • Problémy s rovnováhou alebo závraty

 • Ťažkosti s močovým mechúrom

 • Sexuálnu dysfunkciu

 • Kognitívne ťažkosti

1. Poruchy citlivosti

Poruchy citlivosti patria medzi najbežnejšie začiatočné príznaky, ktoré zahŕňajú brnenie, pocit pálenia, zníženú citlivosť, tŕpnutie a neschopnosť rozlišovať medzi chladom a teplom. Tento symptóm sa vyskytuje u približne 58% pacientov trpiacich sklerózou multiplex.

Tieto prvé príznaky často ostávajú prehliadané a pacienti sú namiesto dôkladného vyšetrenia odkázaní na rehabilitácie.

2. Problémy so zrakom (retrobulbárna neuritída)

Vizuálne problémy patria medzi časté symptómy sklerózy multiplex, postihujúce približne 30% pacientov. Ľahší zápal očného nervu sa môže prejavovať zahmleným videním alebo výpadkom zorného poľa.

Zápal zasahuje zrakový nerv, čo môže viesť k rozmazanému videniu, dvojitému videniu alebo dokonca k strate zraku. Problémy so zrakom nemusia byť ihneď zrejmé, nakoľko postupná degenerácia čistého videnia môže byť pomalá a strata zraku môže byť sprevádzaná bolesťou pri pohľade hore alebo do strany.

3. Kmeňový syndróm

Tento stav sa prejavuje dvojitým videním, závratmi, poruchami rovnováhy a bolesťami v oblasti tváre. Dvojité videnie, alebo diplopia, je poruchou, ktorá spôsobuje vnímanie dvoch obrazov jedného predmetu súčasne, čo môže výrazne narušiť kvalitu života postihnutého jedinca.

4. Mozočkový syndróm

Vzniká na podklade prítomnosti zápalových lézií v mozočku (cerebellum), ktorý reguluje koordináciu pohybov a stabilitu, prejavujú sa preto zhoršenou koordináciou pohybov, trasom a nestabilitou. 

5. Poruchy hybnosti

Pacienti so sklerózou multiplex často zažívajú problémy s chôdzou, pocit slabosti, nemožnosť vykonávať pohyby, mravčenie, tŕpnutie, či pocit pálenia. Tieto symptómy sa vyskytujú v rôznych štádiách ochorenia.

Rehabilitácie a pravidelná fyzická aktivita sú kľúčové pre pacientov so sklerózou multiplex a mali by ich sprevádzať po celý život. Funkcia poškodených nervových buniek môže byť obnovená do určitej miery, avšak je potrebný adekvátny podnet, ako je cielený pohyb prostredníctvom rehabilitácie a fyzioterapie.

Spasticita, teda bolestivé sťahy svalov, ktoré sa nedajú uvoľniť alebo natiahnuť, predstavuje vážnu prekážku pri chôdzi a koordinovanom pohybe rúk. Fyzioterapia pôsobí ako účinná prevencia pred spasticitou.

6. Dysfunkcia močového mechúra a čriev

Problémy s močovým mechúrom sa objavujú až u 80% ľudí trpiacich sklerózou multiplex a môžu zahŕňať časté močenie, silné nutkanie na močenie alebo inkontinenciu.

Aj keď sú symptómy súvisiace s dysfunkciou močového mechúra často zvládnuteľné, menej často sa u pacientov vyskytujú aj problémy s črevami, ako sú zápcha, hnačka alebo inkontinencia stolice.

mrtvica (1)

7. Erektilná dysfunkcia

V priebehu rozvoja sklerózy multiplex sa až u 60% mužov objavuje erektilná disfunkcia.

8. Kognitívne poruchy

Kognitívne problémy sa vyznačujú ťažkosťami so sústredením, oslabenou pamäťou a obtiažnosťou pri učení sa nových informácií. Ak zaznamenáte prudké zhoršenie týchto schopností, môže to naznačovať blížiaci sa atak ochorenia.

9. Bolesť

Bolesť spojená so sklerózou multiplex má pôvod v poškodení nervov a nezmierni ju štandardná medikácia proti bolesti, ako sú paracetamol alebo ibuprofén. Je dôležité hľadať príčinu bolesti, keďže ak ostáva neliečená, môže prejsť do chronickej formy a stať sa samostatným zdravotným problémom.

10. Únava

Únava patrí medzi časté symptómy sklerózy multiplex, pričom sa objavuje u 53% až 90% pacientov. Únava, ktorú zažívajú, sa líši od bežnej únavy zdravých jedincov a môže viesť k tomu, že pacienti nebudú schopní vykonať základné denné úlohy alebo vstať z postele.

Únava sa môže zmierniť dostatočným nočným spánkom a pravidelným odpočinkom počas dňa. Boj proti únave zahŕňa fyzickú aktivitu, správu stresu a cvičenie relaxačných techník. Dôležité je dodržiavať správny denný režim s vyváženým striedaním fyzickej aktivity a odpočinku.

11. Depresia

Skleróza multiplex môže mať významný vplyv nielen na fyzické, ale aj na psychické zdravie postihnutých osôb. Depresia je medzi pacientmi so sklerózou multiplex výrazne častejšia v porovnaní s bežnou populáciou, vyskytujúc sa tri- až päťkrát častejšie.

K rozvoju depresie prispievajú faktory ako neistota, pocit bezmocnosti, zložité sociálne vzťahy, stres a únava, ale aj vedľajšie účinky liekov, napríklad kortikoidov.

Kritéria depresie (symptómy musia trvať aspoň 2 týždne):

 • Depresívna nálada počas väčšiny dňa

 • Znížený záujem alebo potešenie z akýchkoľvek aktivít

 • Zmeny hmotnosti o viac ako 5% za mesiac

 • Nespavosť alebo zvýšenú spavosť

 • Spomalené myslenie

 • Únava a strata energie

 • Zníženú schopnosť koncentrácie a rozhodovania

 • Myšlienky na smrť alebo samovraždu

12. Poruchy spánku

Poruchy spánku sú ďalším častým problémom medzi pacientmi so sklerózou multiplex, pričom častou príčinou je práve depresia. Identifikácia a liečba podkladovej príčiny je kľúčová. Pri riešení problémov so spánkom je dôležité dodržiavať zásady spánkovej hygieny, ako sú:

 • Obmedzenie kofeínových nápojov 4-6 hodín pred spánkom

 • Vyvarovanie sa ťažkých jedál a fyzickej aktivity 3-4 hodiny pred spaním

 • Večerné prechádzky

 • Vyvarovanie sa alkoholu a fajčeniu večer

 • Udržiavanie optimálnej teploty v spálni (18 – 20 °C) a odstránenie televízie zo spálne

Tieto odporúčania môžu pomôcť zlepšiť kvalitu spánku a celkovú pohodu pacientov so sklerózou multiplex.

heoroidy bioliek

5. Typy sklerózy multiplex

Priebeh sklerózy multiplex je veľmi individuálny a závisí na častiach nervovej sústavy, ktoré sú v danom momente postihnuté. Skleróza multiplex sa môže vyznačovať benígnym alebo malígnym priebehom.

I. Benígny priebeh

Charakterizuje ho sporadické vypuknutie symptómov, pričom tento typ priebehu sa dá definitívne určiť až po 10 až 15 rokoch od začiatku ochorenia. V tomto štádiu majú pacienti minimálne neurologické obmedzenia a nízky počet príznakov.

II. Malígny priebeh

Vyznačuje sa intenzívnymi symptómami a rýchlym nárastom invalidity. Magnetická rezonancia odhaľuje postupujúcu atrofiu mozgu, pričom pacienti môžu do 5 rokov od začiatku malígneho priebehu potrebovať invalidný vozík.

Rôznorodosť v priebehoch ochorenia je pravdepodobne ovplyvnená genetickou dispozíciou, ktorá určuje priebeh ochorenia a reakciu na liečbu.

6. Typy priebehu ochorenia

1. Relaps-remitentná forma

Táto forma postihuje približne 85% pacientov so sklerózou multiplex a predstavuje najčastejšiu formu ochorenia. Pacienti zažívajú jednotlivé ataky, ako sú problémy so zrakom, brnenie či závraty, ktoré sa po liečbe väčšinou vrátia do pôvodného stavu. Medzi atakmi môže prejsť aj niekoľko rokov.

2. Sekundárna progresívna forma

Predstavuje chronické štádium ochorenia, ktoré nadväzuje na relaps-remitentnú formu po približne 15 až 20 rokoch. V tomto štádiu je vidieť postupné zhoršovanie stavu, napríklad v skrátení vzdialenosti, ktorú je pacient schopný prejsť.

Do tohto štádia dospejú takmer všetci pacienti. Doba kedy sa to stane sa líši od včasnosti a kvality liečby.

3. Primárne progresívna forma

Vyskytuje sa u 10 až 15% pacientov a je charakterizovaná nepretržitým zhoršovaním neurologických ťažkostí od začiatku ochorenia, najčastejšie s postihnutím mobility, predovšetkým dolných končatín.

4. Primárne relabujúci priebeh

Tento typ ochorenia postupuje s akútnymi zhoršeniami, z ktorých sa pacient buď úplne zotaví alebo mu zanechajú trvalé zhoršenie.

 

7. Diagnostika sklerózy multiplex

Diagnostika sklerózy multiplex zahŕňa komplexný proces, pri ktorom neurológ použije rôzne metódy na potvrdenie prítomnosti ochorenia. Diagnostický proces môže zahŕňať:

 • Neurologické vyšetrenie: Neurológ skontroluje narušenú funkciu nervov, aby identifikoval možné neurologické abnormality.

 • Očné vyšetrenie: Vykoná sa séria testov na posúdenie zraku a kontrolu prípadných očných chorôb. Tieto testy môžu pomôcť identifikovať zmeny súvisiace so sklerózou multiplex, napríklad problémy spôsobené zápalom zrakového nervu.

 • Magnetická rezonancia (MRI): MRI je zásadná technika v diagnostike SM, ktorá umožňuje podrobne zobraziť štruktúru mozgu a miechy. Vďaka vysokému rozlíšeniu MRI môžu lekári identifikovať typické lézie alebo zmeny v bielom mozgovom tkanive, ktoré sú indikatívne pre sklerózu multiplex.

 • Lumbálna punkcia (odber likvoru): Prostredníctvom tohto postupu sa z miechového kanála odberá mozgovomiešna tekutina (likvor) na analýzu. Prítomnosť špecifických proteínov, alebo zvýšený počet bielych krviniek môže naznačovať autoimunitný zápal typický pre sklerózu multiplex.

Včasná diagnóza a začatie liečby sú kľúčové pre zmiernenie symptómov a spomalenie progresie sklerózy multiplex. Vzhľadom na to, že je skleróza multiplex choroba s variabilným priebehom a symptómami, je dôležité vyhľadať lekársku pomoc hneď po objavení sa prvých varovných príznakov.

Toto je obzvlášť dôležité v prípade, ak sa skleróza multiplex vyskytla u niekoho z rodiny, keďže genetická predispozícia môže zvyšovať riziko vzniku tohto ochorenia.

8. Liečba sklerózy multiplex

Liečba sklerózy multiplex neexistuje vo forme, ktorá by ochorenie úplne vyliečila. Primárnym cieľom terapie je zmiernenie symptómov, urýchlenie zotavenia po atakoch a spomalenie progresie ochorenia.

V niektorých prípadoch sú príznaky tak mierne, že nie je potrebná žiadna špecifická liečba.

I. Liečba atakov

 • Kortikosteroidy sa používajú na zníženie zápalu v nervovom systéme. Možné vedľajšie účinky zahŕňajú nespavosť, zvýšený krvný tlak, zvýšené hladiny glukózy v krvi, zmeny nálady a zadržiavanie tekutín.

 • Plazmová výmena (plazmaferéza) je metóda, pri ktorej sa odstráni a nahradí časť krvi (plazma) pacienta. Tento postup sa používa, keď symptómy sú závažné a nereagujú na steroidy.

II. Liečba progresie ochorenia

Liečebné možnosti pre relaps-remitujúcu formu sklerózy multiplex zahŕňajú injekčné a perorálne lieky.

III. Liečba symptómov a príznakov

 • Fyzioterapia je dôležitá pre budovanie svalovej sily a zmiernenie niektorých symptómov sklerózy multiplex. Fyzioterapeut môže navrhnúť naťahovacie a posilňovacie cvičenia, ako aj pomôcky na zlepšenie mobility.

 • Lieky na uvoľnenie svalov môžu pomáhať pri spasticite.

 • Lieky na zníženie únavy a niektoré antidepresíva môžu tiež pomôcť pri únave spojenej so sklerózou multiplex.

 • Lieky na zvýšenie rýchlosti chôdze môžu u niektorých pacientov mierne zlepšiť mobilitu.

Okrem toho môžu byť predpísané lieky na liečbu depresie, bolesti, sexuálnej dysfunkcie, nespavosti a problémov s močovým mechúrom alebo črevami.

Dôležité je, že terapia by mala byť vždy prispôsobená individuálnym potrebám pacienta a mala by byť riadená skúseným zdravotníckym tímom.

plynatos┼ą

Záver

Skleróza multiplex je závažné ochorenie, ktoré môže mať výrazný vplyv na kvalitu života pacientov. Napriek tomu existujú terapeutické postupy, ktoré môžu pomôcť zmierniť symptómy a zlepšiť život pacientov.

Správny životný štýl, strava a fyzioterapia sú dôležité prvky v liečbe sklerózy multiplex. V prípade akýchkoľvek príznakov je dôležité sa okamžite obrátiť na lekára, aby sa ochorenie dalo čím skôr diagnostikovať a začať s liečbou.

9. Často kladené otázky o skleróze multiplex

1. Čo presne je skleróza multiplex (SM)?

Skleróza multiplex je chronické, autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému, kde imunitný systém nesprávne útočí na myelín, ochrannú vrstvu obalujúcu nervové vlákna, čo vedie k poškodeniu a zápalu nervov. Tento proces môže spôsobiť široké spektrum neurologických príznakov a rôzne úrovne postihnutia.

2. Aké sú prvé príznaky sklerózy multiplex?

Prvé príznaky sklerózy multiplex sa líšia, ale často zahŕňajú únavu, zhoršené zrakové schopnosti, brnenie alebo necitlivosť končatín, slabosť, problémy s rovnováhou alebo koordináciou a kognitívne zmeny. Príznaky sú veľmi variabilné a môžu sa časom meniť.

3. Je skleróza multiplex dedičná?

Skleróza multiplex nie je priamo dedičná choroba v tradičnom zmysle, ale genetická predispozícia môže zvýšiť riziko jej vzniku. Ak má v rodine niekto SM, riziko ochorenia sa mierne zvyšuje, ale väčšina ľudí so SM nemá rodinnú históriu tohto ochorenia.

4. Existuje liek na sklerózu multiplex?

Momentálne neexistuje žiadny liek, ktorý by sklerózu multiplex úplne vyliečil. Liečba sa zameriava na zmierňovanie symptómov, správu akútnych relapsov, spomalenie progresie ochorenia a zlepšenie kvality života pacienta. Existuje niekoľko liekov na modifikáciu priebehu ochorenia a liečbu symptómov.

5. Ako ovplyvňuje skleróza multiplex život človeka?

Vplyv sklerózy multiplex na život človeka môže byť značný, ale závisí od závažnosti a priebehu ochorenia. Niektorí ľudia môžu viesť relatívne normálny život s minimálnym postihnutím, zatiaľ čo iní môžu zažiť významné obmedzenia v mobilite alebo iných funkciách. Včasná diagnostika a správna liečba môžu pomôcť zmierniť niektoré z týchto vplyvov.

 

Upozornenie:
 
Cieľom portálu a obsahu nie je nahradiť odborné vyšetrenie. Obsah má len informatívny a nezáväzný charakter, nie poradný. V prípade zdravotných ťažkostí odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, navštíviť alebo kontaktovať lekára, lekárnika.
 
 
 
Zdroje:
 1. Mayo Clinic. Multiple sclerosis. [online] Dostupné na: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/multiple-sclerosis/symptoms-causes/syc-20350269 [Prístup 4. máj 2023].

 2. National Multiple Sclerosis Society. What is MS? [online] Dostupné na: https://www.nationalmssociety.org/What-is-MS [Prístup 4. máj 2023].

 3. MedlinePlus. Multiple sclerosis. [online] Dostupné na: https://medlineplus.gov/multiplesclerosis.html [Prístup 4. máj 2023].

 

Foto:

https://www.shutterstock.com/cs/home

https://stock.adobe.com/sk/