Skolióza: Príznaky, príčiny a liečba

 

Skolióza predstavuje vychýlenie chrbtice do strán, ktoré sa najčastejšie rozvíja počas dospievania. Tento článok ponúka komplexný pohľad na príčiny, príznaky, diagnostické metódy a možnosti liečby skoliózy.

Zistíte, ako sa skolióza môže líšiť v závažnosti a aké komplikácie môžu vyplynúť z vážnejších foriem tohto ochorenia. Článok tiež poskytuje užitočné informácie o domácej liečbe a význame emocionálnej a sociálnej podpory pre tých, ktorí žijú so skoliózou. 

V tomto článku sa dočítate:

1. Čo je to skolióza

Skolióza predstavuje zakrivenie chrbtice do strán, ktoré sa najčastejšie objavuje počas dospievania.

Aj keď sa skolióza môže objaviť v dôsledku určitých zdravotných ochorení, ako sú detská mozgová obrna či Duchennova svalová dystrofia, príčina mnohých prípadov skoliózy u detí zostáva nejasná.

Väčšina prípadov skoliózy je ľahká, avšak u niektorých detí môže dôjsť k postupnému zhoršovaniu zakrivenia s rastom. Extrémne prípady skoliózy môžu viesť k invalidite.

Značné zakrivenia chrbtice môžu obmedziť priestor v hrudníku, čo môže komplikovať funkciu pľúc.

Deti trpiace ľahkou formou skoliózy sú pozorne sledované, obvykle prostredníctvom röntgenových snímkov, aby sa monitorovalo, či dochádza k zhoršeniu zakrivenia. V mnohých prípadoch liečba nie je potrebná.

Niektoré deti môžu potrebovať nosiť ortopedický korzet na prevenciu ďalšieho zhoršenia skoliózy. V prípade výraznej skoliózy môže byť nevyhnutná chirurgická intervencia.

Skolioza 1

2. Príznaky skoliózy

Symptómy skoliózy môžu obsahovať:

 • Asymetrické umiestnenie ramien

 • Výraznejšia lopatka na jednej strane

 • Nerovnomernosť pása

 • Rozdiel výšky bokov

 • Vystúpenie jednej strany hrudníka

 • Vypuklosť na jednej strane chrbta pri predklone

Typicky sa pri skolióze okrem bočného zakrivenia dochádza aj k rotácii alebo skrúteniu chrbtice. To má za následok, že rebrá alebo svaly na jednej strane tela sú viac vystupujúce ako na opačnej strane.

Kedy je vhodné vyhľadať lekára

Odporúča sa konzultácia s lekárom, ak zaznamenáte u svojho dieťaťa ktorýkoľvek z vyššie uvedených príznakov skoliózy. Malé zakrivenia chrbtice sa môžu rozvinúť nenápadne, bez vedomia rodičov alebo dieťaťa, pretože postupuje pozvoľna a zvyčajne nie je sprevádzané bolesťou.

Prvé spozorovanie skoliózy si u dieťaťa môžu často všimnúť učitelia, priatelia alebo športoví spoluhráči.

3. Príčiny skoliózy

Príčiny najčastejšieho typu skoliózy nie sú plne známe, ale predpokladá sa, že genetické faktory hrajú dôležitú úlohu, keďže sa táto porucha často vyskytuje v rodinách.

Rozličné, menej bežné typy skoliózy môžu byť vyvolané:

 • Neuromuskulárnymi ochoreniami ako detská mozgová obrna alebo Duchennova svalová dystrofia

 • Vrodenými defektami, ktoré ovplyvňujú rast chrbticových kostí

 • Operáciami na hrudnej stene v detskom veku

 • Traumami alebo infekciami ovplyvňujúcimi chrbticu

 • Abnormalitami v štruktúre miechy

Rizikové faktory

K rozvoju najčastejšieho typu skoliózy prispievajú nasledujúce rizikové faktory:

 • Príznaky a symptómy sa zvyčajne objavujú počas dospievania.

 • Aj keď sa mierna skolióza vyvíja u chlapcov a dievčat s podobnou frekvenciou, dievčatá majú podstatne vyššie riziko závažnejšieho progresu skoliózy, ktoré si vyžaduje lekársku intervenciu.

 • Rodinná anamnéza. Skolióza môže byť dedičná.

Skolioza 2

4. Možné komplikácie

Aj keď skolióza väčšinou má miernu formu, v niektorých prípadoch môže viesť k vážnym komplikáciám, ako sú:

 • Dýchacie problémy. Ťažké formy skoliózy môžu zasahovať do priestoru hrudníka, čím obmedzujú funkčnosť pľúc a komplikujú dýchanie.

 • Bolesti chrbta. Dospelí, ktorí mali v detstve skoliózu, často trpia chronickou bolesťou chrbta, najmä ak boli ich zakrivenia chrbtice veľké a neboli adekvátne liečené.

 • Vizuálny vzhľad. Progres skoliózy môže zmeniť vzhľad tela, čo zahŕňa nerovnomerné boky a ramená, vystupujúce rebrá a posun pásu či trupu na jednu stranu. Tieto vizuálne prejavy môžu ovplyvniť sebavedomie jedincov.

5. Diagnostika skoliózy

Na začiatku diagnostického procesu lekár zhromaždí detailnú anamnézu a môže sa zaujímať o rýchlosť nedávneho rastu dieťaťa.

Počas fyzickej prehliadky môže lekár požiadať dieťa, aby stálo vzpriamene a následne sa predklonilo od pása, pričom ruky nechá visieť voľne, aby posúdil, či jedna strana hrudníka nie je výraznejšie vyklenutá než druhá.

Lekár tiež môže vykonať neurologické vyšetrenie, aby zistil prípadnú:

 • Svalovú slabosť

 • Necitlivosť

 • Abnormálne reflexy

Zobrazovacie testy

Röntgenové snímky sú zásadné pre potvrdenie diagnózy skoliózy a určenie stupňa zakrivenia chrbtice. Avšak časté opakovanie röntgenov môže predstavovať riziko pre zdravie kvôli žiareniu, najmä pokiaľ ide o opakované vyšetrenia.

Na minimalizáciu tohto rizika môže lekár odporučiť použitie moderných zobrazovacích techník, ktoré pracujú s nižšími dávkami žiarenia a umožňujú vytvorenie trojrozmerného modelu chrbtice, aj keď takéto zariadenia nemusia byť dostupné vo všetkých zdravotníckych zariadeniach.

Ultrazvuk môže byť alternatívou, no nemusí byť tak presný pri určovaní závažnosti skoliózy.

Magnetická rezonancia (MRI) je často odporúčaná, ak existuje podozrenie na iné zdravotné problémy ovplyvňujúce vznik skoliózy, ako sú abnormality miechy.

skolioza3

6. Liečba skoliózy

Liečebný prístup ku skolióze sa odvíja od stupňa zakrivenia chrbtice. Deti s veľmi miernymi zakriveniami obvykle nevyžadujú špecifickú liečbu, avšak je dôležité sledovať ich rast, aby sa zistilo, či sa zakrivenie nezhoršuje.

Pri stredne závažnom zakrivení môže byť potrebné použiť zdravotnícke pomôcky, alebo chirurgický zákrok.

Faktory, ktoré treba zvážiť, zahŕňajú:

 • Vyspelosť. Ak kosti dieťaťa prestali rásť, riziko zhoršenia zakrivenia je nízke. Ortéza je najúčinnejšia u detí, ktorých kosti ešte rastú. Kostnú zrelosť je možné určiť pomocou röntgenových snímok rúk.

 • Závažnosť zakrivenia. Väčšie zakrivenia majú väčšiu pravdepodobnosť progresie.

 • Dievčatá majú vyššie riziko progresie zakrivenia než chlapci.

I. Ortézy

Ak vaše dieťa má stredne závažnú skoliózu a jeho kosti ešte rastú, lekár môže odporučiť ortézu. Ortéza nevylieči skoliózu ani neodstráni krivku, ale môže zabrániť jej zhoršeniu.

Ortéza je zvyčajne vyrobená z plastu a je anatomicky tvarovaná tak, aby sa prispôsobila telu. Nosí sa pod odevom a obvykle pokrýva oblasť od podpazušia po hrudník, kríže a boky.

Ortéza sa nosí 13 až 16 hodín denne a jej účinnosť stúpa s počtom hodín nosenia.

Deti s ortézou môžu pokračovať vo väčšine aktivít a majú minimálne obmedzenia. Ak je to potrebné, môžu si ortézu dočasne odložiť, aby sa zúčastnili na športe, alebo iných fyzických aktivitách.

Nosenie ortézy sa ukončuje, keď dieťaťa prestane rásť. Dievčatá obvykle dorastú vo veku 14 rokov a chlapci vo veku 16 rokov, hoci to môže individuálne kolísať.

II. Chirurgický zákrok

Pri ťažkej skolióze, ktorá má tendenciu postupovať, môže byť indikovaná operácia na narovnanie a stabilizáciu zakrivenia.

Chirurgické možnosti zahŕňajú:

a) Spinálna fúzia

Tento postup zahŕňa spojenie dvoch, alebo viacerých stavcov dohromady, čím sa eliminuje ich nezávislý pohyb. Medzi stavce sa vkladá kostný materiál alebo materiál podobný kosti.

Kovové tyče, háčiky, skrutky alebo drôty udržiavajú tieto stavce v rovnej a stabilnej pozícii, kým nedôjde k spojeniu kostného materiálu.

b) Rozťahovacie tyče

Ak skolióza u mladšieho dieťaťa rýchlo postupuje, môžu byť použité rozťahovacie tyče umožňujúce prispôsobenie dĺžky rastu dieťaťa.

Tyče sa predlžujú každých 3 až 6 mesiacov, buď operatívne alebo v ambulancii.

c) Uväzovanie tela stavcov

Cez malé rezy sa umiestňujú skrutky pozdĺž vonkajšieho okraja abnormálneho zakrivenia chrbtice, cez ne je prevlečená silná ohybná šnúra, napnutím šnúry sa chrbtica narovnáva.

bolest krcnej chrbtice 2

III. Domáca liečba

Nie sú známe žiadne špecifické aktivity, ktoré by priamo spôsobovali alebo mohli ovplyvniť skoliózu. Osoby so skoliózou všeobecne netrpia obmedzeniami pri zdvíhaní ťažkých predmetov, alebo pri účasti na fyzických aktivitách.

Pravidelné cvičenie alebo zapojenie sa do športových aktivít môže pozitívne prispieť k celkovej kondícii a duševnej pohode.

IV. Alternatívna medicína

Výskumy naznačujú, že niektoré alternatívne metódy, ako sú:

 • Chiropraktická manipulácia

 • Elektrická stimulácia svalov

 • Výživové doplnky

neprinášajú zlepšenie v liečbe zakrivenia spôsobeného skoliózou.

Zvládanie a podpora pri ochorení

Pokiaľ ide o emocionálne a sociálne aspekty, skolióza môže byť zvlášť náročná pre tínedžerov. Mladí ľudia môžu zažívať rôzne pocity, od hnevu až po neistotu a obavy.

Existencia podpornej skupiny rovesníkov môže výrazne ovplyvniť spôsob, akým mladý človek prijíma svoju diagnózu, či už ide o nutnosť nosiť ortézu, alebo podstúpiť chirurgický zákrok. Je dôležité podporovať dieťa, aby sa o svojich pocitoch rozprávalo s priateľmi a vyhľadalo ich podporu.

Tiež môže byť užitočné zapojiť sa do podpornej skupiny pre rodiny a deti, ktoré zápasia so skoliózou. Členovia takýchto skupín môžu poskytnúť praktické rady, zdieľať skúsenosti a pomôcť vytvoriť spojenia s ďalšími, ktorí čelia podobným výzvam.

Beh_1

7. Najčastejšie otázky o skolióze

1. Čo je skolióza a ako sa diagnostikuje?

Skolióza je ochorenie charakterizované bočným zakrivením chrbtice, ktoré sa najčastejšie objavuje počas dospievania. Diagnóza skoliózy zahŕňa dôkladnú lekársku anamnézu a fyzické vyšetrenie, pri ktorom lekár môže požiadať pacienta, aby sa predklonil, čo umožní pozorovať asymetriu hrudníka alebo chrbta. Zobrazovacie testy ako röntgen alebo MRI sú často používané na potvrdenie prítomnosti skoliózy a na hodnotenie jej závažnosti.

2. Aké sú prvotné príznaky skoliózy?

Prvotné príznaky skoliózy môžu zahŕňať nerovnomerné ramená, jedna lopatka vystupujúca viac než druhá, nerovnomerný pás, jeden bok tela vyššie ako druhý a jedna strana hrudníka, ktorá môže vyčnievať viac pri predklone. Tieto príznaky sú často jemné a môžu byť prehliadnuté, pokiaľ nie sú explicitne vyhľadané.

3. Aké sú možnosti liečby skoliózy?

Liečba skoliózy závisí od závažnosti zakrivenia a veku pacienta. Pri miernej skolióze môže stačiť pravidelné sledovanie pomocou röntgenových snímok. Stredné až ťažké formy môžu vyžadovať nosenie ortézy na zabránenie ďalšiemu zhoršeniu zakrivenia. V prípade veľmi závažnej skoliózy môže byť odporúčaná chirurgická intervencia, ako je spinálna fúzia, alebo implantácia rozťahovacích tyčí, na stabilizáciu chrbtice a zabránenie ďalšieho progresu zakrivenia.

4. Ako môže skolióza ovplyvniť každodenný život?

Skolióza môže ovplyvniť každodenný život rozličnými spôsobmi v závislosti od jej závažnosti. Mierne formy nemusia spôsobovať výrazné fyzické obmedzenia alebo bolesť. Avšak, ťažké formy môžu spôsobovať bolesť chrbta, problémy s dýchaním a výraznú fyzickú deformitu, ktoré môžu ovplyvniť fyzickú aktivitu a sebavedomie. Emocionálne a sociálne dopady, ako je úzkosť alebo depresia, sú tiež bežné, hlavne u dospievajúcich.

5. Existuje preventívna metóda proti skolióze?

Momentálne neexistujú žiadne špecificky osvedčené metódy na prevenciu skoliózy, keďže mnohé príčiny tohto stavu sú genetické alebo neznáme. Všeobecné udržiavanie zdravého životného štýlu vrátane pravidelného cvičenia a udržiavania zdravej hmotnosti môže pomôcť udržať chrbticu silnú a flexibilnú, čo by teoreticky mohlo znižovať riziko komplikácií spojených so skoliózou, aj keď to zakrivenie chrbtice samo o sebe nezabránia.

Upozornenie:

Cieľom portálu a obsahu nie je nahradiť odborné vyšetrenie. Obsah má len informatívny a nezáväzný charakter, nie poradný. V prípade zdravotných ťažkostí odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, navštíviť alebo kontaktovať lekára, lekárnika.

Zdroje: 

1. Scoliosis - Symptoms and causes - Mayo Clinic

2. Scoliosis Symptoms, Test & Treatment | NIAMS (nih.gov)

3. Scoliosis Overview - OrthoInfo - AAOS

Foto:

https://www.shutterstock.com/cs/home

https://stock.adobe.com/sk/