Vyskočená platnička (hernia disku): Príznaky, príčiny a liečba

 

Vyskočená platnička, tiež známa ako hernia disku, je bolestivý stav chrbtice, ktorý môže spôsobiť obmedzenia vo fyzickej pohyblivosti a ovplyvniť každodenný život pacienta. Tento článok sa zameriava na vysvetlenie toho, čo je vyskočená platnička, príznaky, príčiny, diagnostiku a rôzne metódy liečby, vrátane konzervatívnych a chirurgických prístupov.

Okrem toho sa budeme venovať aj prevencii vyskočenej platničky a alternatívnym terapiám, ktoré môžu pomôcť pri zmiernení príznakov a podpore zdravia chrbtice.

V tomto článku sa dočítate:

1. Čo je vyskočená platnička?

Vyskočená platnička, alebo hernia disku, je stav, ktorý sa vyskytuje, keď vnútorná časť medzistavcovej platničky je vystúpená von z miesta, kde by mala zostať [1]. Medzistavcové platničky sú elastické štruktúry, ktoré sa nachádzajú medzi stavcami chrbtice a slúžia na tlmenie nárazov a poskytovanie stability chrbtice.

Keď je platnička vysunutá, jej jadro (jadro pulposus) vytvára tlak na okolité nervy a tkanivá, čo spôsobuje bolesť a iné príznaky.

2. Príznaky vyskočenej platničky

Hernia disku môže spôsobiť rôzne príznaky, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od umiestnenia a rozsahu vysunutej platničky. Niektoré z najčastejších príznakov zahŕňajú [2]:

1. Bolesť v chrbte a krížoch

Jedným z hlavných príznakov vyskočenej platničky je bolesť v oblasti chrbta a krížov. Bolesť môže byť akútna alebo chronická a môže sa zhoršovať pri pohybe, zdvíhaní ťažkých predmetov alebo kašľaní.

Niektorí pacienti môžu pociťovať aj pálenie, brnenie alebo mravenčenie v oblasti postihnutých nervov.

2. Svalová slabosť

Vyskočená platnička môže ovplyvniť fungovanie okolitých svalov, čo vedie k svalovej slabosti.

3. Ochabnutie reflexov

V prípade vyskočenej platničky môže dôjsť k ochabnutiu reflexov v postihnutej oblasti. To môže mať vplyv na schopnosť pacienta reagovať adekvátne na podnety a vykonávať normálne pohyby.

4. Zášklby alebo brnenie

Ďalším bežným príznakom je zášklb alebo brnenie v končatinách, ako sú nohy, ruky alebo prsty. Tento pocit môže byť spôsobený tlakom na nervy v dôsledku vysunutej platničky.

Vyskocena platnicka

3. Príčiny vyskočenej platničky

Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu prispieť k vyskočeniu platničky. Niektoré z najbežnejších príčin zahŕňajú [3]:

1. Degenerácia platničky

S vekom sa medzistavcové platničky postupne opotrebovávajú a stratia svoju elasticitu. Tento proces degenerácie môže spôsobiť vysunutie časti platničky.

2. Trauma alebo poranenie

Úrazy alebo opakované preťaženie chrbtice môžu spôsobiť poškodenie platničky a jej vysunutie. To sa často vyskytuje u ľudí, ktorí vykonávajú ťažkú fyzickú prácu alebo športujú.

3. Genetická predispozícia

Niektorí ľudia majú väčšiu tendenciu trpieť vyskočenou platničkou v dôsledku genetických faktorov. Vrodené vlastnosti a štruktúra platničky môžu zvýšiť riziko vysunutia.

4. Diagnóza vyskočenej platničky

Na diagnostikovanie vyskočenej platničky lekár najprv zhromaždí podrobnú anamnézu a vykoná fyzické vyšetrenie. Na potvrdenie diagnózy sa môžu vykonať nasledujúce vyšetrenia [4]:

1. Magnetická rezonancia (MR)

MR vyšetrenie poskytuje podrobné obrazy chrbtice a platničiek, čo umožňuje lekárovi presne vidieť prípadné vysunutie platničky a určiť rozsah poškodenia.

2. CT sken

Počítačová tomografia (CT) sa môže použiť na získanie presnejších informácií o stavbe chrbtice a platničiek. Toto vyšetrenie 

poskytuje podrobný obraz kostí a tkanív a môže pomôcť pri identifikácii vysunutej platničky.

skolioza

5. Konzervatívna liečba

V mnohých prípadoch môže byť konzervatívna liečba prvým krokom pri vyskočenej platničke. Tieto metódy sa zameriavajú na zmiernenie symptómov a podporu samoliečenie tela. Niektoré z konzervatívnych liečebných možností zahŕňajú [5]:

a) Lieky na bolesť

Na liečbu bolesti môžu lekári predpísať analgetiká, nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) alebo svalové relaxanciá. Tieto lieky môžu pomôcť zmierniť bolesť a zápal v postihnutej oblasti.

b) Fyzikálna terapia a cvičenie

Fyzikálna terapia a rehabilitačné cvičenia môžu posilniť svaly chrbta, zlepšiť flexibilitu a pomôcť zmierniť príznaky. Fyzikálny terapeut môže odporučiť špecifické cvičenia, ktoré pomáhajú posilňovať jadro a stabilizovať chrbticu.

c) Odpočinok a rehabilitácia

V niektorých prípadoch môže byť odpočinok a obmedzenie fyzickej aktivity dôležité pre zmiernenie symptómov. Pacientovi sa odporúča vyhnúť sa nadmernému zaťaženiu chrbtice a poskytnúť jej čas na samoliečenie a obnovenie.

6. Chirurgické možnosti liečby

Ak konzervatívne metódy neposkytujú úľavu alebo je stav pacienta vážny, môžu sa zvážiť chirurgické možnosti liečby. Niektoré z bežných chirurgických postupov pri vyskočenej platničke zahŕňajú:

a) Diskektómia

Diskektómia je chirurgický zákrok, pri ktorom sa odstráni časť vysunutej platničky, ktorá tlačí na okolité nervy. Tým sa zlepšuje tlak na nervové korene a zmierňuje sa bolesť.

b) Laminectómia

Laminectómia sa používa na zmiernenie tlaku na miechu. Počas tohto zákroku sa odstraňuje časť alebo celý oblúk stavca, aby sa uvoľnil priestor pre miechu a zmierňovali sa príznaky.

bazalny metabolizmus

7. Prevencia vyskočenej platničky

Hoci nie je možné úplne zabrániť vyskočeniu platničky, existuje niekoľko opatrení, ktoré môžu pomôcť minimalizovať riziko vzniku tohto stavu. Niektoré z preventívnych opatrení zahŕňajú [7]:

a) Správna technika zdvíhania

Pri zdvíhaní ťažkých predmetov je dôležité dodržiavať správnu techniku zdvíhania, čo zahŕňa ohýbanie kolenami a používanie sily nôh namiesto chrbta.

b) Udržiavanie správnej telesnej hmotnosti

Nadváha a obezita môžu zvýšiť zaťaženie chrbtice a prispievať k degenerácii platničiek. Udržiavanie zdravej telesnej hmotnosti môže pomôcť znížiť riziko vzniku vyskočenej platničky.

c) Posilňovanie svalov chrbta

Pravidelné cvičenie zamerané na posilnenie svalov chrbta a brušných svalov môže poskytnúť väčšiu stabilitu chrbtice a znižovať riziko vzniku platničkových problémov.

8. Alternatívne terapie

Okrem konvenčných metód liečby existujú aj alternatívne terapie, ktoré môžu pomôcť pri zmiernení príznakov vyskočenej platničky. Niektoré z týchto terapií zahŕňajú:

a) Akupunktúra

Akupunktúra je tradičná čínska metóda, pri ktorej sa pomocou tenkých ihličiek stimulujú špecifické body na tele. Táto terapia môže pomôcť zmierniť bolesť a zlepšiť cirkuláciu.

b) Masáže

Profesionálna masáž môže pomôcť uvoľniť napätie svalov, zlepšiť krvný obeh a zmierniť bolesť spojenú s vyskočenou platničkou.

c) Fyzioterapia

Fyzioterapia kombinuje rôzne terapeutické metódy, ako sú cvičenia, masáže, ultrazvuk a elektrická stimulácia, s cieľom zmierniť bolesť a zlepšiť funkciu chrbtice.

Záver

Vyskočená platnička je bolestivý stav, ktorý môže ovplyvniť každodenný život pacienta. Dôležité je včasné rozpoznanie a správna liečba. Konzervatívne metódy, ako sú lieky na bolesť, fyzikálna terapia a odpočinok, môžu pomôcť zmierniť príznaky a podporiť hojenie.

V prípade zlyhania konzervatívnej liečby sa môže zvážiť chirurgický zákrok, ako je diskektómia alebo laminectómia, s cieľom odstrániť vysunutú časť platničky a zmierniť tlak na nervové štruktúry.

Prevencia vyskočenej platničky zahŕňa dodržiavanie správnej techniky zdvíhania ťažkých predmetov, udržiavanie zdravej telesnej hmotnosti a posilňovanie svalov chrbta. Tieto opatrenia môžu pomôcť minimalizovať riziko vzniku tohto stavu.

Okrem konvenčných metód liečby sa môžu zvážiť aj alternatívne terapie, ako je akupunktúra, masáže a fyzioterapia. Tieto terapie môžu poskytnúť úľavu od bolesti a podporiť proces hojenia.

Je dôležité, aby pacient s vyskočenou platničkou konzultoval so svojím lekárom a dodržiaval predpísané liečebné plány. Každý prípad je individuálny a vyžaduje si prispôsobený prístup.

9. Často kladené otázky pri hernii disku

1. Ako dlho trvá zotavenie po chirurgickom zákroku na vyskočenú platničku?

Dĺžka zotavenia sa po chirurgickom zákroku sa môže líšiť v závislosti od rozsahu a zložitosti operácie. Zvyčajne si pacienti potrebujú vyhradiť niekoľko týždňov až mesiacov na úplné zotavenie.

2. Môže fyzická terapia pomôcť pri vyskočenej platničke?

Áno, fyzikálna terapia môže byť účinná pri liečbe vyskočenej platničky. Cvičenia a terapeutické postupy môžu posilniť svaly, zlepšiť pohyblivosť a zmierniť bolesť.

3. Je vyskočená platnička trvalým stavom?

Väčšina prípadov vyskočenej platničky sa zlepšuje s vhodnou liečbou a starostlivosťou. V niektorých prípadoch môžu však zostať nejaké trvalé príznaky.

4. Aké sú možné komplikácie chirurgického zákroku na vyskočenú platničku?

Aj keď chirurgické zákroky na vyskočenú platničku sú bežne bezpečné, existuje vždy určité riziko komplikácií. Niektoré z možných komplikácií môžu zahŕňať infekciu, krvácanie, bolesť, zhoršenie príznakov alebo dokonca poškodenie nervových štruktúr. Je dôležité diskutovať o možných rizikách a prínosoch chirurgického zákroku s lekárom.

5. Aké sú dlhodobé dôsledky vyskočenej platničky?

Dlhodobé dôsledky vyskočenej platničky sa môžu líšiť v závislosti od závažnosti a lokalizácie stavu. Niektorí pacienti môžu mať trvalé obmedzenia pohybu, chronickú bolesť alebo opakujúce sa príznaky. Dôležité je sledovať pokyny lekára a podstupovať vhodnú rehabilitáciu na minimalizáciu dlhodobých dôsledkov.

6. Môže sa vysunutá platnička vrátiť?

V niektorých prípadoch sa môže vysunutá platnička vrátiť alebo sa môžu vytvoriť nové problémy s platničkami. Dôležité je dodržiavať vhodnú starostlivosť o chrbát, udržiavať silné svaly a vyhnúť sa nadmernému zaťaženiu, aby sa minimalizovalo riziko opakovaných vysunutí platničky.

7. Je vyskočená platnička dedičná?

Existuje istá genetická predispozícia pre problémy s platničkami, ale vyskočená platnička nie je priamo dedičná. To znamená, že neexistuje jednotlivý gen, ktorý by spôsoboval vysunutie platničky, ale skôr kombinácia genetických faktorov a životného štýlu môže zvýšiť riziko tohto stavu.

8. Aké sú alternatívne spôsoby liečby vyskočenej platničky?

Okrem konzervatívnej liečby a chirurgických možností existujú aj alternatívne spôsoby liečby vyskočenej platničky, ako je chiropraktika, akupunktúra a tradičná čínska medicína. Tieto terapie môžu byť vhodné pre niektorých pacientov, ale je dôležité konzultovať so svojím lekárom a získať odbornú radu.

Zdroje:

  1. Mayo Clinic: Disk Herniation (Herniated Disk) [Dostupné online: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/herniated-disk/symptoms-causes/syc-20354095]

  2. Spine-health: Herniated Disc Center [Dostupné online: https://www.spine-health.com/conditions/herniated-disc]

  3. WebMD: Herniated Disc [Dostupné online: https://www.webmd.com/back-pain/herniated-disc

Upozornenie:

Cieľom portálu a obsahu nie je nahradiť odborné vyšetrenie. Obsah má len informatívny a nezáväzný charakter, nie poradný. V prípade zdravotných ťažkostí odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, navštíviť alebo kontaktovať lekára, lekárnika.