Tenisový lakeť: Príčiny, symptómy a efektívne cvičenia pre úľavu

 

Tenisový lakeť (epikondylitída) je ochorenie vyvolané opakovaným namáhaním svalov a väzov v oblasti ruky a ramena.

Tento zdravotný problém môže vyvolať bolesť, zníženú flexibilitu a negatívne ovplyvniť celkovú kvalitu života pacienta. V našom texte preberieme charakteristické symptómy tenisového lakťa, možnosti terapie a vhodné cvičebné programy.

Nájdete tu aj rady, ako predísť vzniku tohto ochorenia, alebo ako efektívne zmierniť jeho prejavy. Pri liečbe môže byť kľúčové nasadenie ortopedických pomôcok, absolvovanie fyzioterapie a vykonávanie špecifických posilňovacích cvičení pre oblasť ramena a predlaktia.

Rýchla a adekvátna intervencia je nevyhnutná na prevenciu ďalších komplikácií, čím sa zabezpečí lepšia mobilita a zvýši sa kvalita života dotknutých osôb.

V tomto článku sa dočítate:

1. Čo je tenisový lakeť

Tenisový lakeť, odborne označovaný ako laterálna epikondylitída, predstavuje zápal šliach na vonkajšej časti lakťa vznikajúci z opakovaného zaťažovania predlaktia a jeho svalov a šliach.

Toto ochorenie sa často objavuje ako dôsledok intenzívneho využívania svalov predlaktia a okolia lakťového kĺbu, pričom nie je limitovaný len na hráčov tenisu. Napriek tomu, že tenisový lakeť je bežne spájaný s tenisom, kde opakované pohyby môžu vyústiť v tento problém, môže postihnúť kohokoľvek, kto vykonáva podobné opakované činnosti rukou.

Je známe, že až polovica aktívnych tenistov sa v priebehu svojej kariéry stretne s laterálnou epikondylitídou, pričom najväčšie riziko vzniku je v období medzi 30. a 50. rokom života.

Boles┼ą z├íp├Ąstia bioliek

2. Príznaky tenisového lakťa

Najbežnejším príznakom tenisového lakťa je opakujúca sa bolesť na vonkajšej strane horného predlaktia, tesne pod ohybom lakťa.

Táto bolesť sa môže šíriť aj smerom nadol k zápästiu. Zvýšená bolestivosť je typická pri zdvíhaní či ohýbaní ruky a objavuje sa aj pri vykonávaní jednoduchých denných činností, ako je písanie na klávesnici alebo držanie drobných predmetov.

Okrem toho môže tenisový lakeť spôsobiť bolesť a nepohodlie pri otáčaní predlaktia, čo môže výrazne obmedziť dennú funkčnosť a pohyblivosť dotknutej osoby.

3. Príčiny tenisového lakťa

Základným pôvodcom tenisového lakťa je opakované vykonávanie neprirodzených, alebo nesprávnych pohybov zápästím a rukou, vedúce k mikroskopickým poškodeniam na mieste pripojenia šliach k lakťovej kosti.

Pri tenise či iných raketových športoch môže dochádzať k opakovanému stresu na šľachy pri údere loptičky, čo sa zhoršuje pri použití nesprávnej techniky. Nesprávna technika švihu môže vyvíjať nadmerný tlak práve na šľachy predlaktia, čo môže vyústiť v ich zápal a bolestivosť.

Zvlášť postihnuté sú extenzorové svaly predlaktia, ktoré umožňujú narovnanie zápästia a prstov a ich nadmerné zaťaženie môže viesť k vzniku tenisového lakťa. Tento problém je teda spojený s akoukoľvek činnosťou, ktorá vyžaduje opakované „švihanie“ alebo napínanie zápästia a prstov.

Tenisový lakeť nie je limitovaný len na športové aktivity. Môže byť spôsobený rôznorodými činnosťami z bežného života alebo pracovného prostredia, ako sú dlhodobé používanie nožníc, krájanie tuhých potravín, plávanie, ako aj manuálne práce vyžadujúce časté otáčanie alebo zdvíhanie zápästia, napr. inštalatérske práce.

Niekedy môže byť príčina tenisového lakťa nejasná, čo poukazuje na komplexnosť tohto ochorenia a potrebu celkového prístupu k diagnostike a liečbe.

osteoartroza bioliek

4. Diagnostika tenisového lakťa

Jednoduchý domáci test môže odhalit prítomnosť tenisového lakťa. Postavte sa za stoličku tak, aby ste mohli položiť ruky na jej operadlo, dlaniami smerom nadol a s rovnými lakťami. Pokus o zdvihnutie stoličky, ktorý spôsobuje bolesť na vonkajšom boku lakťa, môže naznačovať tenisový lakeť.

Na rozlíšenie tenisového lakťa od iných podobných ochorení, ako sú lakťové poranenia alebo artritída, môže byť potrebné vykonať röntgen alebo magnetickú rezonanciu (MRI). Lekárska konzultácia obvykle zahŕňa podrobné vyšetrenie symptómov, polohy a charakteru bolesti, ako aj testovanie mobility ramena a lakťa.

Pri trvalých príznakoch, ktoré nezmiznú ani po roku konzervatívnej liečby, môže byť MRI obzvlášť užitočné. Táto metóda poskytuje detailný obraz mäkkých tkanív, vrátane svalov a šliach, čo umožňuje presnejšiu diagnostiku a následnú terapiu.

5. Možnosti liečby

Existuje viacero prístupov k liečbe tenisového lakťa, ktoré je možné aplikovať buď doma, alebo po konzultácii so zdravotníckym pracovníkom.

 • Oddych: Kľúčovým krokom je zabezpečiť postihnutej ruke dostatočný odpočinok. Tento krok je zásadný pre začatie procesu hojenia v oblasti šliach. Pri vážnejších prípadoch môže byť užitočná aplikácia ľadu, protizápalových medikamentov, masáž mäkkých tkanív, strečingových cvikov a ultrazvukovej terapie.

 • Fyzikálna terapia: Fyzioterapeuti bežne odporúčajú, aby hráči raketových športov posilňovali svoje rameno, nadlaktie a brušné svaly.

 • Aplikácia ľadu a stimulačné techniky: Tieto metódy môžu podporiť uzdravovanie svalstva.

 • Tejpovanie: Stabilizácia môže napomôcť v správnom usporiadaní svalových vlákien a redukcii napätia na poškodenú časť. Lekár môže odporučiť nosenie dlahy počas 2 až 3 týždňov, aby sa lakťový kĺb udržal v pokoji.

 • Steroidné injekcie: V prípade extrémnej bolestivosti a obmedzenia pohybu môže byť indikovaná injekcia steroidov, po ktorej je dôležité zabezpečiť ramenu odpočinok a vyhnúť sa jeho nadmernému zaťaženiu.

 • Iné konzervatívne liečebné metódy: Medzi alternatívy patria injekcie botulotoxínu (Botox), extrakorporálna terapia rázovými vlnami (ESWT) na podporu hojenia prostredníctvom zvukových vĺn, tepelná terapia, alebo nízkoúrovňová laserová terapia. 

 • Chirurgický zákrok: V ojedinelých prípadoch, keď nechirurgické metódy neprinášajú očakávané výsledky po dobu 6 až 12 mesiacov, môže byť potrebný chirurgický zákrok na odstránenie poškodenej časti šľachy a na zmiernenie bolesti. Napriek tomu sa 80 až 95 percent pacientov úspešne zotaví bez potreby operačného riešenia.

Osteoartroza

6. Cvičenia na tenisový lakeť

Strečing a progresívne posilňovacie cviky, kde sa využívajú buď závažia alebo odporové gumy, sú vynikajúcim spôsobom, ako podporiť hojenie tenisového lakťa. Tieto cvičenia môžu pomôcť zvýšiť pevnosť úchopu bez pocitu bolesti a zlepšiť silu predlaktia.

Začlenenie cvičenia do liečby tenisového lakťa je kľúčové pre obnovenie svalovej sily a minimalizáciu bolesti. Aj keď môžu byť prvotné pocity pri strečingu nepríjemné kvôli bolesti, dôležité je postupne začať s cvičebným plánom. Najvýznamnejším faktorom pri manažmente tenisového lakťa je pravidelná prax a postupné zvyšovanie intenzity cvičení.

Cvik č. 1: Zovretie päste

Slabá sila úchopu je bežným príznakom tenisového lakťa. Zlepšenie sily úchopu budovaním svalov predlaktia môže pomôcť zlepšiť schopnosť vykonávať každodenné činnosti.
 

Potrebné vybavenie: stôl a uterák

Zapojené svaly: dlhé šľachy ohýbačov prstov a palca

Nahraný obrázok

Cvik č. 2: Supinácia s činkou

Supinátorový sval je veľký sval predlaktia, ktorý sa upína do lakťa. Je zodpovedný za otáčanie dlane nahor a často sa podieľa na pohyboch, ktoré môžu spôsobiť tenisový lakeť.
 
Potrebné vybavenie: stôl a 2-kilogramová činka
 

Zapojené svaly: supinátorový sval

Nahraný obrázok

Cvik č. 3: Predĺženie zápästia

Extenzory zápästia sú skupinou svalov, ktoré sú zodpovedné za ohýbanie zápästia, napríklad pri signáli ruky na zastavenie. Tieto malé svaly, ktoré sa spájajú do lakťa, sú často vystavené nadmernému zaťaženiu, najmä pri raketových športoch.

Potrebné vybavenie: stôl a 2-kilogramová činka

Zapojené svaly: extenzory zápästia

Nahraný obrázok

Cvik č. 4: Ohyb zápästia

Flexory zápästia sú skupinou svalov, ktoré pracujú oproti extenzorom zápästia. Tieto malé svaly, ktoré sa spájajú do lakťa, sú tiež vystavené nadmernému zaťaženiu, čo vedie k bolesti a zápalu.
 

Potrebné vybavenie: stôl a 2-kilogramová činka

Zapojené svaly: flexory zápästia

Nahraný obrázok

Cvik č. 5: Točenie uterákom

Potrebné vybavenie: uterák

Zapojené svaly: extenzory zápästia, flexory zápästia

Nahraný obrázok

Dôležité upozornenie:

Predtým, než začnete s akýmkoľvek cvičebným režimom, je nevyhnutné konzultovať s vaším lekárom. Správna diagnóza a porozumenie rozsahu vašich zranení, vrátane možného natrhnutia svalov alebo šliach, je kľúčové k zamedzeniu zhoršenia stavu.

Nezačínajte aktivity, kým zápal neustúpi, pretože to môže zhoršiť stav. Ak sa bolesť po aktivite vráti, odpočívajte a ľadujte si lakeť a predlaktie a poraďte sa s terapeutom, aby ste sa uistili, že cvičenie robíte správne.

Úprava spôsobu, akým vykonávate denné aktivity, môže v mnohých prípadoch významne prispieť k redukcii symptómov. Váš terapeut vám môže poradiť, ktoré konkrétne pohyby by mohli byť bolestivé a ako ich efektívne upraviť.

7. Prevencia tenisového lakťa

Aby sa minimalizovalo riziko vzniku tenisového lakťa, je kľúčové zameriavať sa na správnu techniku pri vykonávaní fyzických aktivít alebo pri práci, ktorá vyžaduje opakované pohyby rukou.

 • Rozloženie záťaže na väčšie svalové skupiny ramena a nadlaktia môže významne prispieť k zníženiu rizika.

 • Zahriatie a natiahnutie: Pred športovou aktivitou, ako je tenis, squash, alebo iné športy vyžadujúce opakované pohyby rúk, je zásadné vykonať dôkladné zahriatie a jemné natiahnutie svalov predlaktia, aby sa predišlo zraneniam.

 • Výber vybavenia: Preferovanie ľahších športových nástrojov a výber rakiet s väčšou veľkosťou gripu môže pomôcť v znížení záťaže na šľachy. Dôležité je tiež vyhýbať sa používaniu mokrých alebo starých tenisových loptičiek, ktoré môžu zvýšiť silu potrebnú pre úder a tým zbytočne zaťažovať ruku.

 • Posilnenie svalov predlaktia: Pravidelné posilňovanie svalstva predlaktia môže zlepšiť jeho odolnosť voči stresu z opakovaných pohybov. Cviky na posilnenie predlaktia môžu podporiť stabilitu a funkciu zápästia a ruky.

 • Konzultácia s fyzioterapeutom: Odborník na fyzioterapiu môže poradiť špecifické cvičenia, ktoré sú zamerané na posilnenie svalov relevantných pre vaše špecifické aktivity, čím pomôže znížiť riziko vzniku tenisového lakťa.

Vedome uplatňovanie týchto stratégií môže významne prispieť k prevencii tenisového lakťa a k udržaniu zdravia vašich rúk a zápästí.

Zhrnutie

Tenisový lakeť je bolestivé ochorenie, ktoré sa môže objaviť pri opakovaných pohyboch zápästia a predlaktia, ako aj pri iných činnostiach, ktoré vyžadujú opakované pohyby ruky. Symptómy zahŕňajú bolesť, oslabenie svalov a ťažkosti pri držaní alebo zdvíhaní predmetov.

Liečba zahŕňa neinvazívne metódy, ako je odmor, chladné alebo tepelné obklady, masáže, cvičenia a fyzioterapia. Prevencia zahŕňa rozohrievanie svalov, použitie správneho vybavenia a cvičenie na posilnenie svalov.

8. Často kladené otázky pri tenisovom lakti

1. Čo je tenisový lakeť a ako ho spoznám?

Tenisový lakeť, známy aj ako laterálna epikondylitída, je forma zápalu alebo poškodenia šliach spojených s predlaktím, ktoré sa napájajú na vonkajšiu stranu lakťa. Najbežnejším symptómom je bolesť na vonkajšej strane lakťa, ktorá sa môže zhoršiť pri uchopovaní alebo zdvíhaní predmetov. Ďalšie príznaky zahŕňajú slabosť v rukách a predlaktiach a bolesť pri otáčaní zápästia.

2. Aké sú príčiny tenisového lakťa?

Príčiny tenisového lakťa sú často spojené s opakovanými pohybmi ruky a zápästia, ktoré vytvárajú zvýšenú záťaž na šľachy. Hoci je bežný medzi hráčmi raketových športov, môže postihnúť kohokoľvek, kto vykonáva činnosti vyžadujúce opakované používanie týchto svalov a šliach, ako sú maľovanie, používanie náradia, alebo práca s počítačom.

3. Ako sa lieči tenisový lakeť?

Liečba tenisového lakťa sa zameriava na zmiernenie bolesti a podporu hojenia šliach. Základnými krokmi sú odpočinok a obmedzenie činností, ktoré spôsobujú bolesť. Aplikácia ľadu, používanie protizápalových liekov a fyzioterapia sú bežné prístupy.

V niektorých prípadoch môžu byť užitočné aj steroidné injekcie alebo nosenie ortopedických pomôcok. V extrémnych prípadoch, kde konzervatívne metódy neprinášajú úľavu, môže byť potrebný chirurgický zákrok.

4. Existujú cvičenia, ktoré môžem robiť na zmiernenie tenisového lakťa?

Áno, existujú cvičenia pre tenisový lakeť zamerané na posilnenie svalov predlaktia, zlepšenie flexibility a podporu hojenia šliach. Cvičenia zahŕňajú jemné natiahnutie predlaktia a zápästia, ako aj posilňovacie cviky s použitím malých závaží alebo odporových pásov. Dôležité je vykonávať tieto cvičenia pravidelne a postupne zvyšovať ich intenzitu podľa pokynov odborníka na fyzioterapiu.

5. Ako môžem predísť tenisovému lakťu?

Prevencia tenisového lakťa spočíva v dodržiavaní správnej techniky pri vykonávaní opakovaných pohybov, používaní ergonomických nástrojov a športového vybavenia, ako aj v posilňovaní a natiahnutí svalov predlaktia a ramena. Dôležité je tiež zahrievanie pred cvičením alebo športovou aktivitou a pravidelné striedanie činností, aby sa predišlo nadmernej záťaži na šľachy lakťa.

 

Zdroje:

1. Mayo Clinic. Tennis elbow. [online] [cit. 2023-04-11]. Dostupné z: https://www.mayoclinic.org

2. American Academy of Orthopaedic Surgeons. Tennis elbow (lateral epicondylitis). [online] [cit. 2023-04-11]. Dostupné z: https://orthoinfo.aaos.org

3. Medical News Today. Tennis elbow: Symptoms, treatment, and prevention. [online] [cit. 2023-04-11]. Dostupné z: Tennis elbow

Upozornenie:

Cieľom portálu a obsahu nie je nahradiť odborné vyšetrenie. Obsah má len informatívny a nezáväzný charakter, nie poradný. V prípade zdravotných ťažkostí odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, navštíviť alebo kontaktovať lekára, lekárnika.