Tenisový lakeť: Príčiny, symptómy, liečba a prevencia

 

Tenisový lakeť je bolestivé ochorenie, ktoré postihuje lakťovú kosť a svaly, ktoré sú spojené s predlaktím a zápästím.

Toto ochorenie nie je spôsobené len tenisom, ale aj ďalšími činnosťami, ktoré vyžadujú opakované pohyby ruky a zápästia. V tomto článku sa budeme venovať príčinám, symptómom, liečbe a prevencii tenisového lakťa.

V tomto článku sa dočítate:

 

1. Príčiny tenisového lakťa

Tenisový lakeť vzniká, keď sú svaly, ktoré kontrolujú pohyb zápästia, predlaktia a prstov, nadmerne namáhané. To spôsobuje, že spojenie svalov a lakťovej kosti sa stáva bolestivým a oslabeným.

Príčiny tohto ochorenia môžu zahŕňať [1]:

 • Opakované pohyby zápästia a predlaktia, ako napríklad pri tenise, golfe, baseballe alebo pracovných činnostiach ako je kreslenie alebo počítačová práca.

 • Nosenie ťažkých bremien alebo manipulácia s ťažkým náradím.

 • Slabé svaly a nedostatočná flexibilita v ramenách, predlaktí a zápästí.

 • Nekorektné držanie a úchop nástrojov alebo športových nástrojov.

 • Trauma alebo zranenia z nehôd.

 

2. Symptómy tenisového lakťa

Symptómy tenisového lakťa sa môžu prejaviť postupne alebo náhle. Medzi najčastejšie symptómy patria [2]:

 • Bolestivé pocity na vonkajšej strane lakťa, ktoré sa môžu šíriť do predlaktia a zápästia.

 • Oslabenie svalov v predlaktí a ruke.

 • Ťažkosti pri držaní alebo zdvíhaní predmetov.

 • Bolesť pri pohybe zápästia, predlaktia a prstov.

 • Bolesť pri pokuse o natiahnutie ramena alebo zápästia.

3. Liečba tenisového lakťa

Liečba tenisového lakťa sa zvyčajne začína neinvazívnymi metódami. Tieto metódy zahŕňajú [3]:

 • Minimalizáciu opakovaných pohybov, ktoré vyvolávajú bolesť.

 • Použitie chladných obkladov alebo tepelných kompresií na zníženie bolesti a zápalu.

 • Masáže a cvičenia na posilnenie svalov v ramenách, predlaktí a zápästí.

 • Fyzioterapia na zlepšenie pohyblivosti a koordinácie pohybov.

 • Lieky na zníženie bolesti a zápalu, ako napríklad ibuprofén alebo acetaminofén.

Ak sa tieto neinvazívne metódy neukážu ako dostatočne účinné, môže byť potrebná chirurgická liečba.

4. Prevencia tenisového lakťa

Tenisový lakeť môže byť často preukazateľný a je možné mu predchádzať týmito spôsobmi [4]:

 • Pravidelné rozohrievanie a ohrievanie svalov pred náročnými aktivitami.

 • Použitie správneho nástroja alebo vybavenia, ktoré minimalizuje opakujúce sa pohyby zápästia a predlaktia.

 • Správne držanie a úchop nástroja alebo športového vybavenia.

 • Cvičenie a posilňovanie svalov v ramenách, predlaktí a zápästí.

 • Pravidelné prestávky pri práci, ktorá zahŕňa opakované pohyby ruky.

Zhrnutie

Tenisový lakeť je bolestivé ochorenie, ktoré sa môže objaviť pri opakovaných pohyboch zápästia a predlaktia, ako aj pri iných činnostiach, ktoré vyžadujú opakované pohyby ruky. Symptómy zahŕňajú bolesť, oslabenie svalov a ťažkosti pri držaní alebo zdvíhaní predmetov.

Liečba zahŕňa neinvazívne metódy, ako je odmor, chladné alebo tepelné obklady, masáže, cvičenia a fyzioterapia. Prevencia zahŕňa rozohrievanie svalov, použitie správneho vybavenia a cvičenie na posilnenie svalov.

Často kladené otázky pri tenisovom lakti

1. Postihuje tenisový lakeť iba tenistov?

Nie, tenisový lakeť môže postihnúť ľudí, ktorí vykonávajú opakované pohyby zápästia a predlaktia.

2. Je tenisový lakeť nebezpečný?

Tenisový lakeť môže byť veľmi bolestivý, ale v zásade nie je nebezpečný.

3. Ako dlho trvá liečba

Dĺžka liečby závisí od závažnosti ochorenia. V niektorých prípadoch môže byť potrebná chirurgická liečba, čo môže predĺžiť čas liečby.

4. Môže tenisový lakeť spôsobiť trvalé poškodenie?

Väčšina prípadov tenisového lakťa sa dá úspešne liečiť bez trvalého poškodenia. Avšak v zriedkavých prípadoch môže byť potrebné chirurgické riešenie.

5. Dá sa tenisovému lakťu úplne predchádzať?

Úplne predchádzať tenisovému lakťu nie je vždy možné, ale môže sa mu predchádzať správnym držaním a úchopom nástroja alebo vybavenia, pravidelným cvičením a posilňovaním svalov v ramenách, predlaktí a zápästí, a používaním správneho vybavenia.

Záver

Tenisový lakeť je častým ochorením, ktoré môže postihnúť ľudí vykonávajúcich opakované pohyby zápästia a predlaktia. Symptómy zahŕňajú bolesť, oslabenie svalov a ťažkosti pri držaní alebo zdvíhaní predmetov.

Liečba zahŕňa neinvazívne metódy, ako je odmor, chladné alebo tepelné obklady, masáže, cvičenia a fyzioterapia. Prevencia zahŕňa rozohrievanie svalov, použitie správneho vybavenia a cvičenie na posilnenie svalov.

Ak sa symptómy nezlepšia, môže byť potrebná chirurgická liečba. Dôležité je včasne zareagovať na príznaky a vyhľadať pomoc odborníka, aby sa predišlo trvalému poškodeniu.

 
 
 

Zdroje:

 1. Mayo Clinic. Tennis elbow. [online] [cit. 2023-04-11]. Dostupné z: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tennis-elbow/symptoms-causes/syc-20351987

 2. American Academy of Orthopaedic Surgeons. Tennis elbow (lateral epicondylitis). [online] [cit. 2023-04-11]. Dostupné z: https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases--conditions/tennis-elbow-lateral-epicondylitis/

 3. Medical News Today. Tennis elbow: Symptoms, treatment, and prevention. [online] [cit. 2023-04-11]. Dostupné z: Tennis elbow: Symptoms, causes, and treatment (medicalnewstoday.com)

Upozornenie:

 
Cieľom portálu a obsahu nie je nahradiť odborné vyšetrenie. Obsah má len informatívny a nezáväzný charakter, nie poradný. V prípade zdravotných ťažkostí odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, navštíviť alebo kontaktovať lekára, lekárnika.