Osteochondróza: Príznaky, príčiny a liečba

 

Osteochondróza predstavuje typ kĺbového ochorenia, ktoré je charakterizované postupným opotrebovaním chrupavky v kĺboch.

Toto ochorenie sa najčastejšie prejavuje v oblastiach krčnej, hrudnej a bedrovej chrbtice, pričom môže viesť k bolestiam, obmedzeniu pohyblivosti a pocitu nestability. Osteochondróza je bežne diagnostikovaná u starších ľudí, avšak môže postihnúť aj mladšie osoby, ktoré sú vystavené fyzickej záťaži alebo utrpeli zranenie.

Terapeutické postupy pri osteochondróze zahŕňajú farmakologickú liečbu, fyzioterapeutické metódy a v prípadoch, keď je to nevyhnutné, aj chirurgický zákrok.

V tomto článku sa dočítate:

1. Čo je osteochondróza

Osteochondróza predstavuje degeneratívny proces postihujúci medzistavcové platničky a okolité kostné štruktúry. Pri tejto chorobe dochádza k stlačeniu medzistavcových platničiek v dôsledku intenzívneho mechanického zaťaženia.

V priebehu času strácajú medzistavcové platničky schopnosť regenerácie a preto zostávajú v stlačenom stave. Tlak na platničky môže viesť k tvorbe kostných výrastkov, ktoré sú príčinou bolestí a môžu značne obmedziť pohyblivosť chrbtice.

Osteochondróza sa môže objaviť na akomkoľvek úseku chrbtice. Rozlišuje sa osteochondróza krčnej chrbtice (CS), osteochondróza hrudnej chrbtice (TS) a osteochondróza driekovej chrbtice (LS).

2. Príčiny vzniku osteochondrózy

Začiatok osteochondrózy je často spájaný s nadmerným mechanickým zaťažovaním medzistavcových platničiek. Tieto štruktúry, tvorené pevnými, vláknitými krúžkami, sa nachádzajú medzi jednotlivými stavcami v chrbtici a pôsobia ako tlmiče nárazov.

Podobne ako iné časti ľudského tela, aj medzistavcové platničky postupom času vykazujú známky opotrebovania. Miera opotrebovania sa líši v závislosti od fyzickej záťaže a individuálneho zdravotného stavu, pričom u niektorých ľudí môže nastať skôr a u iných neskôr. Proces opotrebovania začína zvyčajne už okolo 20. roku života.

Po šesťdesiatke vykazuje viac ako 90 percent populácie známky degenerácie platničiek. Je dôležité poznamenať, že osteochondróza nie je nevyhnutne sprevádzaná bolesťou. Určitá miera opotrebovania platničiek je súčasťou prirodzeného starnutia tela.

bolest krku

3. Rizikové faktory

Vznik a progresia osteochondrózy môžu byť ovplyvnené viacerými rizikovými faktormi, ktoré pôsobia v kombinácii po dlhšie obdobie.

Intenzívna fyzická záťaž v práci

  • Dlhoročná práca so zdvíhaním ťažkých bremien, ako je to bežné v stavebníctve alebo v oblastiach, kde sa manipuluje s ťažkým tovarom.

  • Opakované nosenie ťažkých predmetov v rámci pracovných činností, ako sú logistika alebo zdravotnícka starostlivosť.

Nevyhovujúci fyzický stav

  • Skoršie problémy s platničkami, ako sú hernie, alebo posunuté platničky, alebo predchádzajúce zlomeniny stavcov.

  • Infekcie ovplyvňujúce medzistavcové platničky.

  • Anomálie chrbtice ako skolióza alebo nesprávne zarovnanie panvy.

  • Nadmerná telesná hmotnosť.

  • Metabolické poruchy, vrátane diabetes mellitus.

Životný štýl a ďalšie faktory

  • Fajčenie, ktoré negatívne ovplyvňuje vaskulárne zdravie.

  • Chronický kašeľ, ktorý zvyšuje tlak na chrbticu a platničky.

 

Tieto faktory môžu významne zvýšiť riziko vývoja osteochondrózy a zhoršiť jej symptómy.

4. Príznaky

Pri osteochondróze je typickým príznakom intenzívna, ťažko zvládnuteľná bolesť chrbta, ktorá je najvýraznejšia ráno po prebudení, ako aj pri dlhšom státí či chôdzi. Ak sa objaví bolesť v krčnej oblasti, môže sa šíriť pozdĺž rúk až do končekov prstov.

Pri bolestiach lokalizovaných v dolnej časti chrbtice môže bolesť vyžarovať do sedacej časti alebo nohy. Osteochondróza môže byť často spojená s herniou disku, ktorá môže spôsobiť brnenie, alebo znecitlivenie v rukách a nohách.

V prípade, že dôjde k nekontrolovanému úniku moču alebo stolice, je nutné okamžite vyhľadať lekára, pretože môže ísť o vážne poškodenie nervov.

bolest krcnej chrbtice 2

5. Diagnostika

Stanovenie presnej diagnózy je kľúčové pre výber efektívnej liečby.

Bolesti chrbta sú dnes bežným javom, pričom jednou z možných príčin môže byť osteochondróza. Po dôkladnej diagnostike vám lekár navrhne najvhodnejšiu terapiu.

Prvý krok – anamnéza: Lekár začne zhromažďovaním podrobných informácií o vašom zdravotnom stave. Zameria sa na otázky týkajúce sa začiatku, vývoja a príznakov bolesti. Následne uskutoční fyzické vyšetrenie, ktoré zahŕňa rôzne zobrazovacie techniky.

Zobrazovacie metódy: Medzi základné diagnostické nástroje patria röntgen, magnetická rezonancia (MRI) alebo počítačová tomografia (CT). Tieto metódy umožňujú detailné zobrazenie chrbtice vo viacerých fázach, vrátane záťažových testov.

Magnetická rezonancia (MRI): MRI je mimoriadne užitočná pre posudzovanie stavu medzistavcových platničiek, miechového kanála, nervov, stavcov, svalstva a väzív. Táto metóda umožňuje identifikovať zúženie nervového kanála a nestabilitu chrbtice s vysokou presnosťou.

Vďaka týmto metódam môže lekár efektívne stanoviť príčinu bolestí a určiť najvhodnejší spôsob liečby.

6. Liečba

I. Nechirurgická liečba osteochondrózy: Fyzioterapia a tréning držania tela

Silné svaly v oblasti chrbta a stredu tela sú kľúčové pre podporu nestabilnej chrbtice a odľahčenie tlaku na stavce, čo napomáha zlepšeniu držania tela. Fyzioterapeut vám navrhne špeciálne cvičenia zamerané na osteochondrózu, ktoré vám pomôžu zmierniť bolesť a predchádzať jej vzniku v strednodobom a dlhodobom horizonte. Pravidelný tréning držania tela tiež posilňuje vaše povedomie o správnom vzpriamenom držaní.

V pokročilých štádiách ochorenia môže byť užitočný aj podporný korzet, ktorý poskytuje ďalšiu stabilitu a úľavu.

II. Chirurgická liečba osteochondrózy

Chirurgický zákrok prichádza do úvahy až po vyčerpaní ostatných možností liečby. Ak osteochondróza spôsobuje pretrvávajúce bolesti, ktoré značne znižujú kvalitu života, alebo ak došlo k hernii disku s kompresiou nervov, môže byť nevyhnutná operácia.

Počas chirurgickej intervencie sa odstránia poškodené časti medzistavcovej platničky. Zákrok sa vykonáva minimálne invazívnym spôsobom a zároveň sa rozšíri priestor v miechovom kanáli, aby sa minimalizovalo poškodenie okolitých tkanív.

7. Najčastejšie otázky o osteochondróze

1. Čo je osteochondróza a ako ju možno identifikovať?

Osteochondróza je degeneratívne ochorenie ovplyvňujúce medzistavcové platničky a kosti v chrbtici. Toto ochorenie sa prejavuje opotrebovaním a degeneráciou chrupavky a kostného tkaniva, čo vedie k bolestiam chrbta, zníženej flexibilite a celkovej nestabilite chrbtice. Identifikácia osteochondrózy zahŕňa anamnézu pacienta, fyzické vyšetrenie a zobrazovacie metódy ako röntgen, MRI alebo CT, ktoré pomáhajú lekárom presne určiť rozsah poškodenia.

2. Aké sú bežné príznaky osteochondrózy a ako sa líšia v závislosti od postihnutej časti chrbtice?

Bežné príznaky osteochondrózy zahŕňajú bolesť chrbta, ktorá môže byť intenzívnejšia ráno alebo pri dlhšom státí a môže vyžarovať do končatín, brnenie alebo slabosť v príslušných oblastiach. Pri osteochondróze krčnej chrbtice sa môže bolesť šíriť do ramien a rúk, pričom hrudná osteochondróza môže spôsobiť bolesť v hrudníku alebo medzi lopatkami a osteochondróza driekovej chrbtice sa prejavuje bolesťou v dolnej časti chrbta, ktorá môže siahať až do nôh.

3. Aké faktory prispievajú k vzniku osteochondrózy?

Príčiny osteochondrózy sú multifaktoriálne, vrátane genetických predispozícií, nadmernej fyzickej záťaže, dlhodobého sedavého spôsobu života, alebo nadváhy. Fyzická práca spojená s častým zdvíhaním alebo dlhodobé statické zaťažovanie chrbtice môže urýchliť degeneratívne zmeny v platničkách a kostiach.

4. Aké sú možnosti liečby osteochondrózy?

Liečba osteochondrózy zahŕňa široké spektrum možností vrátane fyzioterapie na posilnenie svalov podporujúcich chrbticu, zlepšenie držania tela a zmiernenie bolesti. Medikamentózna terapia môže zahŕňať protizápalové lieky a analgetiká. V prípade závažnejších prípadov môže byť potrebná chirurgická intervencia na odstránenie poškodených častí platničiek alebo na zmiernenie tlaku na nervy. Podporné metódy ako ergoterapia, zmeny životného štýlu a nutričné poradenstvo tiež zohrávajú dôležitú úlohu v komplexnej liečbe osteochondrózy.

5. Ako možno predchádzať osteochondróze?

Prevencia osteochondrózy zahŕňa udržiavanie zdravého životného štýlu s primeranou fyzickou aktivitou, ktorá posilňuje svaly chrbtice a zlepšuje flexibilitu. Dôležité je tiež dodržiavanie správnych pracovných a sedavých postojov, regulácia telesnej hmotnosti a vyhýbanie sa činnostiam s vysokým rizikom pre chrbticu. Pravidelné lekárske prehliadky a konzultácie s fyzioterapeutom môžu pomôcť identifikovať a riešiť začínajúce problémy ešte predtým, ako dôjde k vážnejším degeneratívnym zmenám.

Upozornenie:

Cieľom portálu a obsahu nie je nahradiť odborné vyšetrenie. Obsah má len informatívny a nezáväzný charakter, nie poradný. V prípade zdravotných ťažkostí odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, navštíviť alebo kontaktovať lekára, lekárnika.

Zdroje:

1. Osteochondritis dissecans - Diagnosis and treatment - Mayo Clinic

2. Osteochondroses: Types, Symptoms, and Causes (healthline.com)

3. Apophysitis and Osteochondrosis: Common Causes of Pain in Growing Bones | AAFP

Foto:

 

https://www.shutterstock.com/cs/home

https://stock.adobe.com/sk/