Pulz (tep): Ideálny pulz podľa veku

 

Pulz, známy tiež ako srdcová frekvencia, predstavuje počet srdcových úderov za minútu. U zdravých dospelých sa tento počet zvyčajne pohybuje medzi 60 a 100 údermi za minútu.

V prípade, že váš pulz prekračuje tieto hodnoty, môže to naznačovať problémy, ako sú zvýšený krvný tlak alebo kardiovaskulárne ochorenia. Medzi efektívne postupy na redukciu vysokého pulzu patrí implementácia zdravých životných návykov, vrátane vyváženej diéty, dostatočnej fyzickej aktivity a minimalizácie stresu. Taktiež je možné využiť užívanie liekov na reguláciu krvného tlaku a srdcových funkcií.

V tomto článku sa dočítate:

1. Čo je pulz

Pulz predstavuje rýchlosť, s akou sa srdce sťahuje a pumpuje krv do celého tela. Optimálne hodnoty pulzu sa odlišujú na základe veku a fyzickej aktivity človeka.

Pocit pulzu na vašom tele je bezprostredným indikátorom tepov srdca. Sledovanie pulzu počas fyzickej aktivity je kľúčové pre určenie, či sa pohybujete v efektívnom rozmedzí intenzity, ktoré je najvhodnejšie pre vaše zdravotné benefity.

2. Aký je rozdiel medzi pulzom a tepom?

Pulz je fyzický jav, ktorý cítime na rôznych miestach na tele, kde veľké tepny ležia blízko pokožky, ako napríklad na zápästí alebo na krku. Pulz predstavuje fyzické rozšírenie tepny spôsobené tlakom krvi, ktorá je tlačená srdcom pri každom údere. Pulzová frekvencia, teda počet pulzných úderov za minútu, sa používa na meranie srdcovej frekvencie.

Tep alebo srdcová frekvencia je počet úderov srdca za minútu. Tento údaj nám hovorí, ako často srdce bije za jednotku času. Môže byť meraný pomocou rôznych metód vrátane počúvania srdca stetoskopom alebo použitím elektrokardiogramu (EKG), ktorý zaznamenáva elektrickú aktivitu srdca.

Hoci oba tieto pojmy označujú podobný fyziologický fenomén, pulz je výsledok srdcovej činnosti, ktorý môžeme fyzicky cítiť na určitých miestach tela, zatiaľ čo tep je širší koncept opisujúci činnosť srdca. V medicínskom kontexte je preto dôležité rozlišovať medzi týmito dvoma termínmi.

EKG

3. Ako merať pulz

Existuje niekoľko metód, ako si môžete zmerať pulz. Jednou z najjednoduchších je aplikácia dvoch prstov na zápästie a počítanie úderov srdca počas 15 sekúnd, po čom výsledok vynásobíte štyrmi, aby ste získali pulz za minútu.

Pokojová srdcová frekvencia

Normálna hodnota pulzu podľa veku v pokoji:

 • Deti (vo veku 6 – 15 rokov): 70 – 100 úderov za minútu

 • Dospelí (vo veku 18 a viac rokov): 60 – 100 úderov za minútu

Hodnoty pod 60 úderov za minútu predstavujú bradykardiu, čo je znakom spomaleného srdcového rytmu a nízkeho pulzu. Naopak, pulz vyšší ako 100 úderov za minútu sa označuje ako tachykardia, čo znamená zrýchlenú činnosť srdca.

4. Čo je maximálna srdcová frekvencia?

Maximálna srdcová frekvencia predstavuje najvyšší počet úderov srdca za minútu, ktorého môže človek dosiahnuť počas maximálneho fyzického výkonu. Pre odhad maximálnej srdcovej frekvencie môžete použiť tento základný vzorec:

220 mínus váš vek = odhadovaná maximálna srdcová frekvencia

Príklad: Pre 40-ročnú osobu by odhadovaná maximálna srdcová frekvencia bola 180 úderov za minútu.

Existujú aj ďalšie, sofistikovanejšie metódy, ktoré zohľadňujú vekové a pohlavné rozdiely v maximálnej srdcovej frekvencii. Najpresnejšie určenie vašej maximálnej srdcovej frekvencie je možné dosiahnuť prostredníctvom testovania za maximálneho zaťaženia a pod lekárskym dohľadom.

Je dôležité poznamenať, že určité lieky a zdravotné ochorenia môžu ovplyvniť vašu srdcovú frekvenciu.

Ak užívate lieky alebo máte zdravotné problémy, ako sú srdcové ochorenia, vysoký krvný tlak alebo diabetes, je nevyhnutné konzultovať s vaším lekárom, ako to môže ovplyvniť vašu maximálnu alebo cieľovú srdcovú frekvenciu. Na základe toho vám môže byť predpísaný individuálny rozsah srdcovej frekvencie pre cvičenie lekárom alebo špecialistom na fyzickú aktivitu.

Boles┼ą z├íp├Ąstia bioliek_1

5. Čo je cieľová srdcová frekvencia?

Cieľová srdcová frekvencia predstavuje rozsah, v ktorom by mal byť váš pulz, aby ste dosiahli optimálne zdravotné prínosy pri cvičení a pohybuje sa medzi 60% a 85% vašej maximálnej srdcovej frekvencie.

Maximálnu srdcovú frekvenciu možno obvykle vypočítať odpočítaním vášho veku od 220.

Napríklad pre 30-ročného človeka výpočet vyzerá takto: 220 - 30 = 190.

Cieľová zóna pre 30-ročného by bola medzi:

 • 60 percentami: 190 x 0,60 = 114 úderov za minútu
 • 85 percentami: 190 x 0,85 = 162 úderov za minútu

Cvičenie v tejto zóne poskytuje maximálne zdravotné výhody a minimalizuje riziká. Optimálny rozsah pre väčšinu ľudí je 60 až 80 % ich maximálnej srdcovej frekvencie. Pri niektorých zdravotných stavoch alebo začiatočníckych úrovniach môže byť cieľová zóna stanovená na 50 %.

Pre pokročilé tréningové metódy ako je vysoko intenzívny intervalový tréning (HIIT), môže byť pulz počas cvičenia vyšší než 85 % maximálnej srdcovej frekvencie.

Dôležité je pred začatím akéhokoľvek tréningového programu konzultácia s lekárom, ktorý pomôže nastaviť cieľovú zónu srdcovej frekvencie podľa vašich individuálnych zdravotných potrieb a cieľov. Pri cvičení je kľúčové udržať pulz v cieľovej zóne a prispôsobiť intenzitu tréningu podľa aktuálnej srdcovej frekvencie, aby ste získali najlepšie výsledky a zároveň sa vyhli preťaženiu alebo zraneniam.

6. Cieľové srdcové frekvencie podľa veku

Cieľová srdcová frekvencia je dôležitý ukazovateľ pre určenie optimálnej intenzity cvičenia v závislosti od veku. Tieto hodnoty sú vypočítané na základe vzorca 220 mínus vek, čo dáva predpokladanú maximálnu srdcovú frekvenciu.

Nižšie sú uvedené cieľové zóny pre rôzne vekové kategórie:

Vek: 20

 • Cieľová srdcová frekvencia (60 – 85 %): 120 – 170
 • Maximálna srdcová frekvencia: 200

Vek: 25

 • Cieľová srdcová frekvencia (60 – 85 %): 117 – 166
 • Maximálna srdcová frekvencia: 195

Vek: 30

 • Cieľová srdcová frekvencia (60 – 85 %): 114 – 162
 • Maximálna srdcová frekvencia: 190

Vek: 35

 • Cieľová srdcová frekvencia (60 – 85 %): 111 – 157
 • Maximálna srdcová frekvencia: 185

Vek: 40

 • Cieľová srdcová frekvencia (60 – 85 %): 108 – 153
 • Maximálna srdcová frekvencia: 180

Vek: 45

 • Cieľová srdcová frekvencia (60 – 85 %): 105 – 149
 • Maximálna srdcová frekvencia: 175

Vek: 50

 • Cieľová srdcová frekvencia (60 – 85 %): 102 – 145
 • Maximálna srdcová frekvencia: 170

Vek: 55

 • Cieľová srdcová frekvencia (60 – 85 %): 99 – 140
 • Maximálna srdcová frekvencia: 165

Vek: 60

 • Cieľová srdcová frekvencia (60 – 85 %): 96 – 136
 • Maximálna srdcová frekvencia: 160

Vek: 65

 • Cieľová srdcová frekvencia (60 – 85 %): 93 – 132
 • Maximálna srdcová frekvencia: 155

Vek: 70

 • Cieľová srdcová frekvencia (60 – 85 %): 90 – 123
 • Maximálna srdcová frekvencia: 150

Presné hodnoty cieľovej srdcovej frekvencie môžu byť najlepšie stanovené prostredníctvom individualizovaného záťažového testu pod dohľadom zdravotníckeho personálu, ktorý zohľadní nielen vek, ale aj vaše celkové zdravie a fyzický stav. Pred začatím akejkoľvek tréningovej rutiny sa vždy poraďte so svojím lekárom.

7. Najčastejšie otázky o pulze

1. Čo znamená vysoký pulz a aké môžu byť príčiny?

Odpoveď: Vysoký pulz, známy ako tachykardia, znamená, že vaše srdce bije rýchlejšie než je obvyklé. Bežné príčiny vysokého pulzu zahŕňajú stres, úzkosť, fyzickú námahu, zdravotné stavy ako hyperthyroidizmus, alebo vedľajšie účinky liekov. Ak zaznamenávate nezvyčajne vysoký pulz, je dôležité konzultovať to so svojím lekárom.

2. Ako si správne zmerať pulz?

Odpoveď: Pulz si môžete zmerať na niekoľkých miestach na tele, najčastejšie na zápästí alebo na krku. Použite ukazovák a prostredník, priložte ich na zápästie pod palcom alebo na bok krku a počítajte údery za 60 sekúnd alebo za 15 sekúnd a výsledok vynásobte štyrmi pre získanie úderov za minútu.

3. Aký je rozdiel medzi pulzom a srdcovou frekvenciou?

Odpoveď: Pulz a srdcová frekvencia sú termíny, ktoré sa často používajú zameniteľne, ale v skutočnosti majú rovnaký význam: počet úderov srdca za minútu. Tieto termíny opisujú, ako často sa srdce sťahuje (bije) za minútu.

4. Aké sú zdravé hodnoty pulzu pri dospelých?

Odpoveď: Zdravý pulz pri dospelých obvykle osciluje medzi 60 a 100 údermi za minútu v pokoji. Nižšie hodnoty môžu naznačovať lepšiu kardiovaskulárnu kondíciu, zatiaľ čo hodnoty nad 100 úderov za minútu (v pokoji) môžu signalizovať tachykardiu, ktorá si môže vyžadovať lekársku pozornosť.

5. Ako môže cvičenie ovplyvniť môj pulz?

Odpoveď: Pravidelné cvičenie zlepšuje zdravie srdca a môže znižovať pokojovú srdcovú frekvenciu. Čím ste fyzicky aktívnejší, tým efektívnejšie vaše srdce pumpuje krv, čo znamená, že potrebuje menej úderov na dosiahnutie rovnakej srdcovej produkcie a tým pádom môže mať nižší pokojový pulz. Cvičenie tiež zvyšuje maximálnu srdcovú frekvenciu a výkon srdcovo-cievneho systému.

Upozornenie:

Cieľom portálu a obsahu nie je nahradiť odborné vyšetrenie. Obsah má len informatívny a nezáväzný charakter, nie poradný. V prípade zdravotných ťažkostí odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, navštíviť alebo kontaktovať lekára, lekárnika.

Zdroje:

 

https://www.healthline.com

https://my.clevelandclinic.org

https://www.aktuality.sk

 
Foto: