Lupus: Príznaky, príčiny a liečba

 

Lupus, známy aj ako systémový lupus erythematosus (SLE), je záhadná a komplexná autoimunitná choroba, ktorá môže mať vplyv na rôzne časti tela vrátane kože, kĺbov, obličiek, srdca a mozgu. Toto ochorenie, charakterizované svojou schopnosťou napodobňovať príznaky iných chorôb, predstavuje výzvu nielen pre tých, ktorí s ním žijú, ale aj pre lekárov, ktorí sa pokúšajú stanoviť presnú diagnózu.

V tomto článku sa ponoríme do sveta lupusu – od jeho príznakov, cez diagnostické metódy, až po súčasné možnosti liečby a možnosti na zvládanie tohto zložitého ochorenia. Pridajte sa k nám na ceste za lepším porozumením lupusu, jeho vplyvu na životy postihnutých a možností, ktoré prináša súčasný výskum v tejto oblasti.

V tomto článku sa dočítate:

1. Čo je lupus

Lupus predstavuje chronické autoimúnne ochorenie, v rámci ktorého sa imunitný systém obracia proti vlastným zdravým tkanivám tela, čo vedie k ich zápalu a poškodeniu. Toto ochorenie môže mať vplyv na rôzne časti tela ako sú kĺby, koža, obličky, krv, srdce a pľúca, prejavujúce sa širokým spektrom symptómov.

Je dôležité zdôrazniť, že lupus nie je prenosný medzi ľuďmi, či už sexuálnym kontaktom alebo inými spôsobmi. Napriek tomu existuje malá pravdepodobnosť, že ženy trpiace lupusom môžu mať deti s neonatálnym lupusom, špecifickou formou tohto ochorenia, ktorá sa vyvíja u novorodencov.

mononukleoza

2. Typy lupusu

Existuje niekoľko typov lupusu, z ktorých každý má svoje osobitosti a spôsoby, ako ovplyvňuje ľudské telo. V tomto článku sa budeme zameriavať predovšetkým na systémový lupus erythematosus (SLE), avšak pozornosť venujeme aj diskoidnému lupusu, lupusu vyvolanému liekmi a neonatálnemu lupusu.

I. Systémový lupus erythematosus (SLE)

Systémový lupus erythematosus je najrozšírenejší a zároveň najintenzívnejší typ lupusu, ovplyvňujúci celé telo. Symptómy sa líšia od miernych po závažné a môžu ovplyvniť kožu, kĺby, pľúca, obličky, krv a srdce. SLE je charakteristický cyklickým priebehom, pričom obdobia remisie striedajú fázy aktivácie ochorenia.

II. Diskoidný lupus erythematosus (DLE)

Diskoidný lupus je forma lupusu, ktorej symptómy sa obmedzujú na kožu, spôsobujúc vyrážky predovšetkým na tvári, krku a hlave. Môže spôsobiť zhrubnutie kože a v niektorých prípadoch aj jazvy. Diskoidný lupus erythematosus neovplyvňuje vnútorné orgány.

III. Subakútny kožný lupus erythematosus

Tento typ lupusu sa prejavuje kožnými léziami na slnkom osvetlených častiach tela. Na rozdiel od diskoidného lupusu, subakútny kožný lupus nevedie ku tvorbe jaziev.

IV. Lupus vyvolaný liekmi

Lupus môže byť tiež vyvolaný určitými liekmi, pričom sa odhaduje, že asi 10% prípadov SLE má túto príčinu. Symptómy obvykle ustúpia po ukončení užívania lieku.

V. Neonatálny lupus

Neonatálny lupus je vzácna forma lupusu postihujúca novorodencov matiek s lupusom, alebo súvisiacimi autoimunitnými ochoreniami. Deti môžu trpieť kožnými vyrážkami, problémami s pečeňou a nízkym počtom krviniek, pričom v niektorých prípadoch môže byť potrebná implantácia kardiostimulátora kvôli vrodenej srdcovej blokáde.

Pre ženy s lupusom alebo inými súvisiacimi autoimunitnými poruchami je dôležité, aby boli počas tehotenstva dôkladne monitorované lekárskym personálom, aby sa minimalizovalo riziko prechodu neonatálneho lupusu na dieťa.

Certov pazur 3

3. Príčiny lupusu

Lupus je komplexné autoimúnne ochorenie, pri ktorom imunitný systém, ktorý má za úlohu chrániť organizmus pred cudzími látkami, sa obracia proti vlastnému telu. Kľúčovým aspektom tohto procesu je neschopnosť imunitného systému rozlišovať medzi vonkajšími patogénmi, ako sú vírusy a baktérie, a zdravými telesnými bunkami.

Táto chyba v imunitnej odpovedi vedie k produkcií autoprotilátok, konkrétne antinukleárnych protilátok (ANA), ktoré môžu útočiť na a poškodiť zdravé bunkové tkanivo, čo spôsobuje charakteristický zápal, bolesť a poškodenie rôznych telesných systémov. Tento proces je zodpovedný za širokú škálu symptómov spojených s lupusom.

Dôvod, prečo imunitný systém "zlyhá" a začne sa správať týmto deštruktívnym spôsobom, zatiaľ nie je úplne pochopený, ale je jasné, že za to môžu genetické faktory. Zmeny v určitých génoch, ktoré regulujú imunitnú odpoveď, môžu narušiť funkciu imunitného systému a prispieť k vývoju lupusu.

Jednou z teórií, ktorá sa skúma, je spojenie s procesom bunkovej smrti (apoptózy), ktorý je prirodzenou súčasťou obnovy a udržiavania zdravých buniek v tele. Genetické faktory môžu spôsobiť, že telo nebude efektívne odstraňovať odumreté bunky, čo môže vyvolať poruchu imunitného systému v dôsledku akumulácie a uvoľňovania látky z týchto buniek.

Táto komplexná interakcia medzi genetickými predispozíciami a dysfunkciou imunitného systému podčiarkuje multidimenzionálnu povahu lupusu a vysvetľuje, prečo sa ochorenie môže prejavovať tak rôznorodo medzi postihnutými jedincami.

Svrbenie tela

4. Rizikové faktory

Lupus, komplexné autoimúnne ochorenie, je ovplyvnený množstvom rizikových faktorov, vrátane hormonálnych zmien, genetických predispozícií a environmentálnych vplyvov. Tieto faktory, samostatne alebo v kombinácii, môžu zvýšiť pravdepodobnosť vzniku lupusu, pričom ich vplyv sa líši v závislosti od individuálneho zdravotného stavu a životného prostredia osoby.

1) Hormonálne faktory

Hormonálne faktory, najmä estrogén, hrajú kľúčovú úlohu v predispozícii, čo vysvetľuje, prečo ženy majú deväťkrát vyššie riziko vzniku tohto ochorenia ako muži. Estrogén môže ovplyvňovať imunitnú aktivitu a podporovať produkciu protilátok, čo môže byť dôvodom, prečo sú autoimunitné ochorenia častejšie u žien.

Štúdie ukázali, že hormonálne zmeny počas menštruačného cyklu môžu u žien s lupusom vyvolať zvýšené symptómy, ako sú bolesť a únava.

2) Genetické faktory

Hoci neexistuje jeden konkrétny gén zodpovedný za lupus, genetické predispozície sú významným faktorom. Lupus sa môže vyskytnúť častejšie v určitých etnických skupinách a u ľudí s rodinnou anamnézou lupusu alebo iných autoimunitných ochorení.

Štúdie na identických dvojčatách ukázali, že genetické faktory spolu s environmentálnymi vplyvmi prispievajú k rozvoju lupusu.

3) Environmentálne faktory

Expozícia určitým environmentálnym faktorom môže spustiť lupus u jedincov s genetickou predispozíciou. Fajčenie, expozícia slnečnému žiareniu, určité lieky a vírusové infekcie patria medzi hlavné spúšťače. Tieto faktory môžu aktivovať imunitný systém na útočenie proti vlastným tkanivám, vedúc k rozvoju lupusu.

Črevná mikroflóra

Vedci sa tiež zameriavajú na črevnú mikrobiotu ako na potenciálny faktor ovplyvňujúci vývoj lupusu. Zmeny v črevnej mikroflóre môžu mať vplyv na imunitný systém, čo naznačuje možnú súvislosť.

Riziko u detí

Hoci je lupus zriedkavý u detí mladších ako 15 rokov, deti narodené matkám s lupusom môžu mať vyššie riziko vývoja neonatálneho lupusu, ktorý môže byť spojený s problémami so srdcom, pečeňou alebo kožou. Tieto deti môžu mať tiež zvýšené riziko rozvoja iných autoimunitných ochorení v neskoršom veku.

alergia bioliek_2

5. Príznaky lupusu

Príznaky lupusu sa vyznačujú svojou premenlivosťou a môžu sa objaviť v cykloch vzplanutia a remisie, pričom počas období remisie môže postihnutá osoba zažívať malé alebo žiadne symptómy. Táto premenlivosť stotožňuje lupus ako ochorenie s mnohými tvárami, kde príznaky môžu zahŕňať široký rozsah fyzických reakcií a ovplyvniť viacero telesných systémov.

Príznaky lupusu zahrňujú

 • Únava a strata chuti do jedla sprevádzaná stratou hmotnosti,

 • Bolesť alebo opuch kĺbov a svalov, čo môže spôsobiť výrazné obmedzenia pohybu a discomfort,

 • Opuch v oblasti nôh alebo okolo očí, ktorý môže signalizovať závažnejšie vnútorné zápaly,

 • Zdurenie lymfatických uzlín, naznačujúce reakciu imunitného systému,

 • Kožné vyrážky alebo vredy v ústach, ktoré sú často prvým viditeľným príznakom ochorenia,

 • Citlivosť na slnko, čo môže zhoršiť kožné príznaky,

 • Horúčka, bolesti hlavy a bolesť na hrudníku pri hlbokom dýchaní, čo naznačuje možné zápaly vnútorných orgánov,

 • Nezvyčajné vypadávanie vlasov, čo môže byť psychologicky zaťažujúce,

 • Bledé alebo fialové prsty na rukách alebo nohách (Raynaudov fenomén) v reakcii na chlad alebo stres,

 • Artritída, čo značí zápal kĺbov.

Účinok na iné telesné systémy

Lupus môže postihnúť aj:

 • Obličky, spôsobujúc zápal obličiek (nefritídu), ktorá môže zasahovať do schopnosti tela odstraňovať odpadové látky,

 • Pľúca, kde môže dôjsť k pleuritíde (zápal výstelky hrudnej dutiny), alebo pneumónii,

 • Centrálny nervový systém, ovplyvňujúc kognitívne funkcie a môže spôsobiť záchvaty alebo mŕtvicu,

 • Krvné cievy, čo môže viesť k vaskulitíde (zápal krvných ciev) a ovplyvniť cirkuláciu krvi,

 • Krv, spôsobujúc zmeny v počte krvných buniek, čo môže viesť k anémii, leukopénii alebo trombocytopénii,

 • Srdce, kde zápal môže ovplyvniť srdcové tkanivo a funkciu, vrátane myokarditídy a endokarditídy.

Iné Komplikácie

 • Infekcie sú častejšie u ľudí s lupusom, keďže ochorenie a jeho liečba oslabujú imunitný systém.

 • Odumieranie kostného tkaniva (avaskulárna nekróza), ktoré môže spôsobiť bolesti a zlomeniny.

 • Tehotenské komplikácie, ako je vyššie riziko straty tehotenstva, predčasného pôrodu a preeklampsie, sú dôvodom na zvýšenú opatrnosť u tehotných žien s lupusom.

Rozpoznanie a správna liečba lupusu sú kľúčové pre zmiernenie symptómov a zlepšenie kvality života postihnutých osôb. Včasná diagnóza a individuálne prispôsobená liečba môžu výrazne pomôcť pri zvládaní tohto ochorenia.

atopick├Ż ekz├ęm bioliek

6. Klasifikácia lupusu: 11 kritérií

Americký výbor pre reumatológiu (American College of Rheumatology) stanovil štandardizovaný systém klasifikácie na potvrdenie diagnózy lupusu. Táto schéma je základom pre klinické rozhodovanie a výskum, poskytujúc lekárom jasný zoznam kritérií na identifikáciu tohto komplexného ochorenia.

Diagnóza lupusu vyžaduje splnenie aspoň štyroch z nasledujúcich jedenástich kritérií:

 • Malá vyrážka (motýlia vyrážka): Charakteristická vyrážka, ktorá sa objavuje na lícach a nose, tvarom pripomínajúca motýľa.

 • Diskoidná vyrážka: Vyrážka tvoriaca vyvýšené, červené, šupinaté škvrny, ktoré môžu zanechať jazvy.

 • Fotosenzitivita: Vznik vyrážky ako reakcie na slnečné žiarenie.

 • Vredy v ústach alebo v nose: Často nebolestivé vredy v ústach alebo nosnej dutine.

 • Neerozívna artritída: Zápal kĺbov, ktorý nevedie k erozii kosti, ale spôsobuje bolesť, opuch alebo výpotok v dvoch alebo viacerých periférnych kĺboch.

 • Perikarditída alebo pleuritída: Zápal výstelky srdca (perikarditída) alebo pľúc (pleuritída), spôsobujúci bolesť na hrudníku.

 • Porucha obličiek: Zmeny v laboratórnych testoch naznačujúce poškodenie obličiek, napríklad vysoké hladiny bielkovín alebo buniek v moči.

 • Neurologická porucha: Závažné problémy s nervovým systémom, ako sú záchvaty, psychóza alebo kognitívne dysfunkcie.

 • Hematologická porucha: Zmeny v krvnom obraze, vrátane anémie, leukopénie (nízky počet bielych krviniek) alebo trombocytopénie (nízky počet krvných doštičiek).

 • Imunologická porucha: Prítomnosť špecifických protilátok proti dvojvláknovej DNA (dsDNA), Sm proteínu alebo protilátok proti kardiolipínu, ktoré sú typické pre lupus.

 • Pozitívny test na antinukleárne protilátky (ANA): ANA test je často pozitívny u pacientov s lupusom, aj keď môže byť pozitívny aj u jedincov bez lupusu.

 

Je dôležité poznamenať, že aj keď tieto kritériá umožňujú presnejšiu diagnózu lupusu, v niektorých prípadoch môže dôjsť k nesprávnemu diagnostikovaniu kvôli nešpecifickosti niektorých príznakov alebo prelínaniu s inými autoimunitnými ochoreniami. Práve preto je dôležitá komplexné lekárske vyhodnotenie, ktorá zahŕňa dôkladné klinické vyšetrenie a laboratórne testy.

cukrovka bioliek

7. Diagnostika lupusu

Diagnostika lupusu predstavuje komplexný proces, ktorý si vyžaduje dôkladné vyhodnotenie symptómov, fyzické vyšetrenie, rodinnú anamnézu a rozsiahle laboratórne testy. Vzhľadom na to, že príznaky lupusu sú často nešpecifické a môžu napodobňovať iné ochorenia, lekári sa spoliehajú na kombináciu diagnostických kritérií a testov na potvrdenie diagnózy.

I. Biomarkery

Biomarkery hrajú kľúčovú úlohu v diagnostike lupusu, pretože poskytujú cenné informácie o stave ochorenia a reakcii organizmu na liečbu. Aj keď identifikácia spoľahlivých biomarkerov pre lupus je náročná, určité protilátky a bielkoviny môžu pomôcť v diagnostickom procese.

II. Krvné testy

Krvné testy sú nevyhnutné pre diagnostiku lupusu a zahŕňajú:

 • Test antinukleárnej protilátky (ANA): Test je pozitívny v 95% prípadov lupusu, ale môže byť pozitívny aj u ľudí bez lupusu.
 • Antifosfolipidové protilátky (APL): Sú prítomné až u 50% ľudí s lupusom a môžu signalizovať zvýšené riziko krvných zrazenín a tehotenských komplikácií.

 • Anti-DNA a Anti-dsDNA protilátky: Špecifické pre lupus, sú prítomné u približne 70% (anti-DNA) a 30% (anti-dsDNA) pacientov s lupusom.

 • Anti-Smith a Anti-U1RNP protilátky: Vyskytujú sa u menšej časti pacientov s lupusom a sú indikatívne pre ochorenie.

 • Anti-Ro/SSA a Anti-La/SSB protilátky: Prítomné u 30-40% ľudí s lupusom a môžu signalizovať riziko neonatálneho lupusu.

 • Test sérového komplementu: Nízke hladiny komplementu naznačujú aktívny zápal spôsobený lupusom.

III. Testy moču

Testy moču a biopsie tkanív, ako sú kožné alebo obličkové biopsie, môžu odhaliť poškodenie alebo zápal spôsobený lupusom, čo je kritické pre diagnostiku a plánovanie liečby.

IV. Zobrazovacie a monitorovacie testy

Zobrazovacie testy, ako je röntgen a ultrazvuk, môžu identifikovať postihnutie orgánov lupusom, zatiaľ čo pravidelné monitorovacie testy pomáhajú sledovať priebeh ochorenia a účinnosť liečby.

Keto di├ęta II

8. Domáca liečba

Keďže lupus je autoimunitné ochorenie, ktoré v súčasnosti nemá liek, zameranie sa na liečbu symptómov a minimalizáciu vzplanutí je kľúčové pre udržanie kvality života pacienta. Domáca liečba a zmeny životného štýlu hrajú dôležitú úlohu v komplexnom prístupe k zvládnutiu tohto ochorenia.

I. Zmeny životného štýlu a domáca liečba

 • Aplikácia tepla a chladu: Teplé alebo studené obklady môžu pomôcť zmierniť bolesť a opuch kĺbov.

 • Relaxačné a meditačné techniky: Aktivity ako joga a tai chi môžu pomôcť zmierniť stres, ktorý môže vyvolať vzplanutie lupusu.

 • Pravidelné cvičenie: Udržiavanie aktívneho životného štýlu môže pomôcť zlepšiť celkovú pohodu a zvládať únavu.

 • Ochrana pred slnkom: Ľudia s lupusom by sa mali chrániť pred slnkom, pretože UV žiarenie môže vyvolať vzplanutie príznakov.

 • Zvládanie stresu: Hľadanie postupov na zvládanie stresu, ako sú hĺbkové dýchacie cvičenia alebo meditácia, môže zmierniť riziko vzplanutia.

 • Dostatok odpočinku: Dostatočný spánok je nevyhnutný pre obnovu tela a môže pomôcť zmierniť niektoré symptómy lupusu.

II. Medicínska starostlivosť

Hoci domáca liečba a zmeny životného štýlu sú dôležité, sú len časťou celkového zvládania lupusu. Je nevyhnutné konzultovať s lekárom ohľadom vhodnej liečby, ktorá môže zahŕňať:

Liečba je zameraná na:

 • zabránenie alebo zvládnutie vzplanutia

 • zníženie rizika poškodenia orgánov

Lieky môžu pomôcť:

 • znížiť bolesť a opuch

 • regulovať činnosť imunitného systému

 • znížiť alebo zabrániť poškodeniu kĺbov a orgánov

 • riadiť krvný tlak

 • znížiť riziko infekcie

 • kontrolovať cholesterol

Záver

Diagnostika lupusu si vyžaduje integrovaný prístup zahŕňajúci anamnézu pacienta, fyzické vyšetrenie a rozsiahle laboratórne testy. Vzhľadom na variabilitu a prekrývanie príznakov s inými ochoreniami je kľúčová spolupráca medzi pacientom a lekárom, aby sa dosiahla presná diagnóza a zabezpečila účinná liečba.

9. Časté otázky o lupuse

1. Čo je lupus a ako ho môžete zvládať doma?

Lupus je chronické autoimunitné ochorenie, pri ktorom imunitný systém útočí na vlastné tkanivá a orgány tela, čo vedie k rôznorodým symptómom. Zatiaľ neexistuje liek na lupus, ale pacienti môžu zvládať svoje príznaky prostredníctvom liečby predpísanej lekárom a zmenami životného štýlu.

Domáce spôsoby zahŕňajú pravidelné cvičenie, ochranu pred slnečným žiarením, aplikáciu tepla alebo chladu na bolestivé oblasti, relaxačné techniky ako je joga alebo meditácia a zlepšenie spánkových návykov.

2. Ako môže cvičenie pomôcť ľuďom s lupusom?

Pravidelné cvičenie môže pomôcť pacientom s lupusom zlepšiť ich fyzickú kondíciu, zmierniť únavu, posilniť svaly okolo kĺbov a zlepšiť celkovú pohodu. Cvičenie, ako je chôdza, plávanie alebo joga, je obzvlášť užitočné, pretože sú to nízko-impaktové aktivity, ktoré minimalizujú riziko zranenia a zároveň podporujú fyzickú aktivitu.

3. Aký vplyv má slnečné žiarenie na lupus a ako sa môžu pacienti chrániť?

U pacientov s lupusom môže expozícia slnečnému žiareniu vyvolať alebo zhoršiť príznaky. Odporúča sa nosiť ochranné oblečenie, aplikovať krém s vysokým SPF, nosiť klobúky a vyhýbať sa slnku počas najintenzívnejších hodín (10:00 - 16:00). Tieto opatrenia môžu pomôcť predísť vzplanutiam spôsobeným UV žiarením.

4. Ako môže stres ovplyvniť lupus a aké postupy pomáhajú pri jeho zvládaní?

Stres môže vyvolať alebo zhoršiť príznaky lupusu, čo zdôrazňuje potrebu efektívneho zvládania stresu. Techniky, ako sú hlboké dýchacie cvičenia, meditácia, a relaxačné hobby, môžu pomôcť znižovať stres. Pacienti by mali tiež uvažovať o tom, aby vyhľadali podporu od rodiny, priateľov alebo podporných skupín, aby lepšie zvládli emocionálnu zložku lupusu.

5. Aké sú potenciálne komplikácie lupusu a ako môže preventívna starostlivosť pomôcť?

Lupus môže ovplyvniť rôzne telesné systémy a spôsobiť komplikácie, ako sú problémy s obličkami, srdcové ochorenia, zápaly pľúc, hematologické problémy a zvýšené riziko infekcií. Preventívna starostlivosť, vrátane pravidelného monitorovania zdravotného stavu lekárom, dodržiavanie predpísanej liečby a zmeny životného štýlu, môže pomôcť minimalizovať riziko týchto komplikácií.

Pacienti by mali byť vždy v kontakte so svojím lekárom, aby monitorovali svoj stav a upravovali liečbu podľa potreby.

 

Použité zdroje:

1. https://www.medicalnewstoday.com

2. https://www.hopkinslupus.org

3. https://www.lupus.org

Upozornenie:

Cieľom portálu a obsahu nie je nahradiť odborné vyšetrenie. Obsah má len informatívny a nezáväzný charakter, nie poradný. V prípade zdravotných ťažkostí odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, navštíviť alebo kontaktovať lekára, lekárnika.