Diabetická neuropatia: Príznaky, príčiny a liečba

 

Diabetická neuropatia je neurologické ochorenie, ktoré postihuje ľudí s cukrovkou. Je to dôsledok poškodenia nervov, ktoré je spôsobené vysokou hladinou cukru v krvi.

Toto poškodenie nervov môže viesť k rôznym príznakom a komplikáciám. Je veľmi dôležité rozpoznať a liečiť diabetickú neuropatiu včas, aby sa minimalizovali jej dôsledky.

V tomto článku sa dočítate:

1. Čo je diabetická neuropatia?

Diabetická neuropatia je stav, ktorý sa vyskytuje u pacientov s cukrovkou a spôsobuje poškodenie periférnych nervov. Periférny nervový systém je časť nervového systému, ktorá sa nachádza mimo mozgu a miechy.

Keď hladina cukru v krvi zostáva vysoká dlhší čas, môže to mať negatívny vplyv na nervy a spôsobiť ich poškodenie.

2. Príznaky diabetickej neuropatie

Diabetická neuropatia môže mať rôzne príznaky, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od typu neuropatie a postihnutých nervov. Niektoré z najčastejších príznakov sú:

 • Bolesti v nohách a rukách

 • Brnenie alebo znecitlivenie končatín

 • Svalová slabosť

 • Problémy s rovnováhou a koordináciou

 • Tráviace problémy

 • Sexuálne dysfunkcie

Je dôležité si všímať tieto príznaky a vyhľadať lekársku pomoc, ak sa vyskytnú.

3. Druhy diabetických neuropatií

Existujú rôzne typy diabetických neuropatií, ktoré ovplyvňujú rôzne časti tela a spôsobujú rôzne symptómy. Medzi najčastejšie druhy patria:

3.1 Sensorická neuropatia

Sensorická neuropatia postihuje senzorické nervy a môže spôsobovať bolesť, brnenie alebo znecitlivenie končatín.

3.2 Motorická neuropatia

Motorická neuropatia ovplyvňuje motorické nervy a môže spôsobovať svalovú slabosť a problémy s koordináciou pohybov.

3.3 Autonómna neuropatia

Autonómna neuropatia postihuje autonómny nervový systém, ktorý kontroluje funkcie tela, ako je srdcový rytmus, trávenie a potenie. Tento typ neuropatie môže spôsobovať problémy s trávením, sexuálnymi funkciami a inými autonómnymi funkciami.

diabeticka noha

4. Príčiny diabetických neuropatií

Presná príčina diabetických neuropatií nie je úplne známa, ale existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu prispieť k ich vývoju. Medzi tieto faktory patria:

 • Vysoká hladina cukru v krvi

 • Zvýšená hladina krvného tlaku

 • Vysoký cholesterol

 • Genetická predispozícia

 • Zlé zvládanie cukrovky

5. Diagnostika diabetických neuropatií

Diagnostika diabetických neuropatií sa zvyčajne vykonáva na základe pacientových príznakov a fyzických vyšetrení. Lekár môže tiež vykonať rôzne testy, ako napríklad:

 • Testovanie citlivosti na dotyk, bolesť a teplotu

 • Elektromyografia (EMG) na vyhodnotenie funkcie svalov a nervov

 • Krvné testy na meranie hladiny cukru a iných parametrov

 • Nervové štúdie na hodnotenie funkcie nervov

6. Prevencia diabetických neuropatií

Prevencia diabetických neuropatií je dôležitá, najmä u pacientov s cukrovkou. Niekoľko opatrení môže pomôcť minimalizovať riziko vzniku neuropatie:

 • Udržiavanie stabilnej hladiny cukru v krvi

 • Pravidelná kontrola hladiny krvného tlaku a cholesterolu

 • Dodržiavanie zdravej stravy a cvičenie

 • Pravidelné návštevy lekára na sledovanie a vyhodnotenie zdravotného stavu

Prevencia je kľúčová pre minimalizáciu rizika vzniku diabetických neuropatií.

Hallux

7. Liečba diabetických neuropatií

Liečba diabetických neuropatií zahŕňa kombináciu liekov, zmeny životného štýlu a fyzioterapie. Niektoré z hlavných spôsobov liečby zahŕňajú:

7.1 Kontrola hladiny cukru v krvi

Dôležitou súčasťou liečby je udržiavanie stabilnej hladiny cukru v krvi. To sa dosahuje pravidelným užívaním liekov na cukrovku, správnou stravou a pravidelným cvičením.

7.2 Lekárske ošetrenie

Lekár môže predpísať rôzne lieky na liečbu symptómov diabetickej neuropatie. Môžu to byť lieky proti bolesti, lieky na zlepšenie svalovej funkcie alebo lieky na zmiernenie iných symptómov.

7.3 Lieky na zmiernenie symptómov

Niektoré lieky, ako napríklad antidepresíva alebo lieky proti záchvatom, sa môžu použiť na zmiernenie bolesti a iných symptómov spojených s diabetickou neuropatiou.

7.4 Fyzikálna terapia

Fyzikálna terapia môže pomôcť zlepšiť funkciu svalov a nervov. To zahŕňa rôzne cvičenia, masáže a iné terapeutické postupy.

7.5 Alternatívne liečebné metódy

Niektorí ľudia môžu pociťovať prínos z alternatívnych liečebných metód, ako je akupunktúra, bylinné liečenie alebo chiropraktika. Je však dôležité konzultovať s lekárom pred začatím akejkoľvek alternatívnej liečby.

8. Životný štýl a diabetická neuropatia

Zdravý životný štýl môže mať pozitívny vplyv na diabetickú neuropatiu. Niektoré dôležité aspekty zahŕňajú:

8.1 Vyvážená strava a výživa

Dodržiavanie vyváženej stravy s nízkym obsahom cukru a zdravými tukmi môže pomôcť udržiavať stabilnú hladinu cukru v krvi. Je tiež dôležité dodržiavať odporúčania pre konzumáciu vlákniny a vitamínov.

8.2 Cvičenie a rehabilitácia

Pravidelná fyzická aktivita môže zlepšiť krvný obeh a svalovú funkciu. Rôzne cvičebné formy, ako je chôdza, plávanie alebo joga, môžu byť prospešné pre pacientov s diabetickou neuropatiou. Fyzická terapia a rehabilitácia tiež môžu pomôcť pri obnove funkcie svalov a nervov.

8.3 Kontrola bolesti

Existuje niekoľko metód na zmiernenie bolesti spojenej s diabetickou neuropatiou, ako napríklad teplé kúpele, používanie kompresných pančúch alebo používanie liekov proti bolesti podľa pokynov lekára.

9. Starostlivosť o nohy pri diabetickej neuropatii

Starostlivosť o nohy je dôležitou súčasťou liečby diabetických neuropatií, pretože pacienti s touto chorobou sú náchylnejší na infekcie a rany. Niekoľko tipov pre starostlivosť o nohy zahŕňa:

 • Denné umývanie nôh a dôkladné vysušenie

 • Používanie hydratačných krémov na udržanie pokožky hydratovanej

 • Nosenie vhodných a pohodlných topánok

 • Denná kontrola nohy na vredy, pľuzgiere alebo iné zranenia

crp_

10. Komplikácie diabetickej neuropatie

Diabetická neuropatia môže spôsobiť rôzne komplikácie, ak sa nezachytí a nezačne liečba včas. Niektoré z týchto komplikácií môžu zahŕňať:

 • Vznik vredov a infekcií nôh

 • Porucha funkcie svalov a koordinácie pohybov

 • Problematika s trávením a močením

 • Sexuálne dysfunkcie

 • Zhoršenie kvality života

Je dôležité venovať pozornosť týmto komplikáciám a riešiť ich v spolupráci s lekárom.

11. Podpora a poradenstvo pre pacientov s diabetickou neuropatiou

Pacienti s diabetickou neuropatiou môžu mať prospech z podpory a poradenstva, aby sa vyrovnali s emocionálnymi a fyzickými nárokmi tejto choroby. Mnohé organizácie ponúkajú zdroje, vzdelávacie materiály a podporné skupiny, ktoré môžu pomôcť pacientom a ich rodinám.

12. Diabetická neuropatia u detí

Aj keď diabetická neuropatia sa častejšie vyskytuje u dospelých, môže sa vyskytnúť aj u detí s cukrovkou. Je dôležité sledovať príznaky neuropatie u detí a vyhľadať odbornú pomoc, ak sa objavia príznaky.

13. Aktuálne výskumy a pokrok v liečbe

V súčasnosti prebiehajú rôzne výskumy a štúdie s cieľom zlepšiť liečbu diabetických neuropatií. Nové lieky, terapeutické postupy a technológie sa vyvíjajú, aby sa zmiernili príznaky a komplikácie tejto choroby.

Záver

Diabetická neuropatia je závažné ochorenie spojené s cukrovkou, ktoré ovplyvňuje funkciu nervov. Je dôležité rozpoznať príznaky, vyhľadať včasnú diagnostiku a začať liečbu.

Dodržiavanie zdravého životného štýlu, udržiavanie stabilnej hladiny cukru v krvi a pravidelná starostlivosť o nohy môžu pomôcť minimalizovať riziko vzniku a zhoršenia diabetických neuropatií.

14. Často kladené otázky pri neuropatii

1. Môže diabetická neuropatia postihnúť iné časti tela okrem končatín?

Áno, diabetická neuropatia môže ovplyvniť aj iné časti tela, ako sú oči, vnútorné orgány a nervový systém.

2. Je diabetická neuropatia nevyliečiteľná?

Diabetická neuropatia nie je úplne vyliečiteľná, ale liečba a riadenie symptómov môžu pomôcť minimalizovať jej vplyv na život pacienta.

3. Je diabetická neuropatia dedičná?

Hoci genetická predispozícia môže zohrať určitú úlohu, diabetická neuropatia sa najčastejšie vyvíja u ľudí s dlhodobým priebehom cukrovky.

4. Môže diabetická neuropatia ovplyvniť sexuálnu funkciu?

Áno, diabetická neuropatia môže mať vplyv na sexuálnu funkciu, vrátane zníženého  libida a erektilnej dysfunkcie.

5. Je diabetická neuropatia bežná?

Diabetická neuropatia je pomerne bežné ochorenie u ľudí s cukrovkou. Odhaduje sa, že približne polovica pacientov s cukrovkou vyvinie neuropatiu počas svojho života.

 

Upozornenie:

Cieľom portálu a obsahu nie je nahradiť odborné vyšetrenie. Obsah má len informatívny a nezáväzný charakter, nie poradný. V prípade zdravotných ťažkostí odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, navštíviť alebo kontaktovať lekára, lekárnika.
 

Zdroje:

1. Diabetic Neuropathy: Treatment, Symptoms, Causes (healthline.com)

2. Diabetic neuropathy - Symptoms and causes - Mayo Clinic

3. Nerve Complications :: Diabetes Education Online (ucsf.edu)

Foto: